Vaccin mot säsongsinfluensa 2016/2017

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vaccin mot säsongsinfluensa 2016/2017

Nationell startdag för influensavaccinationskampanjen blir onsdagen 9:e november. Följande grupper rekommenderas vaccination och ska få denna gratis:

 • personer 65 år och äldre
 • gravida efter graviditetsvecka 16 (klicka här för mer information)
 • vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  - kronisk hjärtsjukdom
  - kronisk lungsjukdom såsom KOL och svår astma
  - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (t ex extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  - kroniskt lever- eller njursvikt
  - diabetes mellitus
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på gruna av sjukdom eller behandling samt hushållskontakter och personal, som vårdar dessa

Dessa grupper är mer eller mindre heterogena och i vissa fall kommer det krävas en individuell bedömning av om vaccination ska erbjudas eller inte. För utförlig info: https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/25002/Rekommendationer-influensavaccination-riskgrupper.pdf

Enligt överenskommelse med intilliggande landsting ska personer från Gävleborgs, Västmanlands, Södermanlands, Uppsala, Örebro och Stockholms län som vistas i Dalarna och som tillhör en medicinsk riskgrupp, inte betala för influensavaccination de får i vårt län. Det avser både vaccinkostnad och stickavgift. Motsvarande gäller för personer från Dalarna som vistas i nämnda län.

Influvac är upphandlat i år. Det innehåller inte adjuvans och är fritt från kvicksilver. Vaccinet innehåller tre influensastammar. Vaccinstammarna uppdateras och kan bytas ut i varierande grad varje säsong efter rekommendationer från WHO. För norra halvklotet rekommenderas den kommande säsongen följande tre stammar och det är de stammar som också ingår i vaccinet. Influensa A H3N2 och Influensa B stammarna är utbytta sedan den förra säsongen.

-          Influensa A H1N1/California

-          Influensa A H3N2/Hong Kong

-          Influensa B/Brisbane

Den här säsongen är influensavaccinet Influvac upphandlat. Det beställs från Oriola, tfn 031-88 72 90, ange referens "fyrklövern".  Man tillhandahåller förfyllda sprutor med kanyl i en- och tiodosförpackningar. Priset är 27 kr/st oavsett förpackningsstorlek. Vaccinet levereras tisdag till fredag 8.00 – 17.00 från vecka 38. Beställning som görs före kl 14.00 kan levereras dagen efter. För att få det avtalade priset måste beställning göras direkt hos Oriola. Det femsiffriga kundnumret ska anges (kundnumret från GSK som bl a tillhandahåller Twinrix, kan användas).