Influensavacccin 2018/2019 öppenvård

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Här kan du som jobbar inom öppenvården få information om influensavaccin.

Nationell startdag för influensavaccinationskampanjen blir tisdagen 6:e november

Följande grupper, som är desamma som förra säsongen, rekommenderas vaccination och ska få denna gratis:

 • personer över 65 års ålder
 • gravida efter graviditetsvecka 16 (se nedan)
 • vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus
 • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.   

För att minska risken för att personer med kraftigt nedsatt infektionsförsvar smittas av influensa, bör hushållskontakter och personal som vårdar dessa patienter också erbjudas vaccination. Riskgrupperna är mer eller mindre heterogena och i vissa fall kommer det krävas en individuell bedömning av om vaccination ska erbjudas eller inte. För en mer utförlig information klicka på länken https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-om-influensavaccination-till-riskgrupper/

Enligt överenskommelse med intilliggande landsting ska personer från Gävleborgs, Västmanlands, Södermanlands, Uppsala, Örebro och Stockholms län som vistas i Dalarna och som tillhör en medicinsk riskgrupp, inte betala för den influensavaccination de ges i vårt län. Det avser både vaccinkostnad och stickavgift. Motsvarande gäller för personer från Dalarna, som vistas i nämnda län.

Vaccinet i år heter Vaxigrip Tetra. Det innehåller två influensa A-stammar och nytt för i år, även två B-stammar. Inget adjuvans är tillsatt och vaccinet är fritt från kvicksilver. Stammarna i vaccinet för säsongen 2018-2019 är:

 • A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-likt virus
 • A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)-likt virus
 • B/Colorado/06/2017-like virus (linjetyp B/Victoria)
 • B/Phuket/3073/2013-likt virus (linjetyp B/Yamagata)

Vaxigrip Tetra beställs från Oriola, tfn 031-88 72 90. En- eller tiodosförpackningar innehållande förfyllda sprutor med kanyl kan beställas. Priset är i år drygt 16 kronor högre per dos än förra säsongen, beroende på att vaccinet nu innehåller fyra stammar istället för som tidigare tre. Det är samma pris per dos oavsett förpackningsstorlek.  För att få det avtalade priset måste beställning göras direkt hos Oriola. Ange Fyrklövern vid beställning. Det femsiffriga kundnumret ska anges vid beställning.