Vaccin mot säsongsinfluensa 2017/2018

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vaccin mot säsongsinfluensa 2017/2018

Vaccination mot säsongsinfluensa 2017/2018 (information vårdpersonal)

Nationell startdag för influensavaccinationskampanjen blir tisdagen 7:e november. Följande grupper, som är desamma som förra säsongen, rekommenderas vaccination och ska få denna gratis:

  • personer 65 år och äldre
  • gravida efter graviditetsvecka 16
  • vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:

-          kronisk hjärtsjukdom
-          kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
-          andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnatio (t ex extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktions-hinder)
-          kronisk lever- eller njursvikt
-          diabetes mellitus
-          tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, samt hushållskontakter och personal som vårdar dessa.

Dessa grupper är mer eller mindre heterogena och i vissa fall kommer det krävas en individuell bedömning av om vaccination ska erbjudas eller inte. För utförlig info: https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/25002/Rekommendationer-influensavaccination-riskgrupper.pdf

Enligt överenskommelse med intilliggande landsting ska personer från Gävleborgs, Västmanlands, Södermanlands, Uppsala, Örebro och Stockholms län som vistas i Dalarna och som tillhör en medicinsk riskgrupp, inte betala för dem influensavaccination de får i vårt län. Det avser både vaccinkostnad och stickavgift. Motsvarande gäller för personer från Dalarna som vistas i nämnda län.

Influvac är upphandlat även i år. Det innehåller inte adjuvans och är fritt från kvicksilver. För norra halvklotet rekommenderas den kommande säsongen följande tre stammar. Influensa A H1N1 är utbytt sedan föregående säsong.

-          Influensa A H1N1/Michigan
-          Influensa A H3N2/Hong Kong
-          Influensa B/Brisbane

Influvac beställs från Oriola, tfn 031-88 72 90. Man tillhandahåller förfyllda sprutor med kanyl i en- och tiodosförpackningar. Priset är 27:- oavsett förpackningsstorlek. Vaccinet levereras tisdag till fredag 8.00 – 17.00. Beställning som görs före kl 14.00 kan levereras dagen efter. För att få det avtalade priset måste beställning göras direkt hos Oriola. Det femsiffriga kundnumret ska anges (kundnumret från GSK som bl a tillhandahåller Twinrix, kan användas).

Socialstyrelsens förekskrifter (SOFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel, 4§ behörighet att ordinera läkemedel för vaccination