Upphandlade vacciner

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Upphandlade vacciner i Landstinget Dalarna - uppdaterad 2017

Fyrklövern gör gemensam upphandling av vacciner genom avtal med vaccinföretagen. Det görs också en nationell upphandling av de vacciner, som ingår i barnvaccinationsprogrammet. För att få det avtalade priset måste vaccinerna beställas direkt från leverantörerna. Beställs vaccinerna via apotek blir det till ordinarie pris, vilket oftast är avsevärt högre. Ange att beställningen görs enligt avtal med Fyrklövern eller den nationella upphandlingen. Glöm inte att ange kundnumret. Meddela leverantörerna eventuella förändringar av telefonnummer, leverans- eller faktureringsadress för att leveranserna ska gå till rätt adress. Leverantörerna måste också ha möjlighet att snabbt komma i kontakt med beställaren i händelse av oförutsedda händelser.

Klicka här för att se lista över upphandlade vacciner

Klicka här för att se lista över upphandlade vacciner inom barnhälsovården