Vårdhygien

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vårdhygien verkar för att, tillsammans med vårdverksamheten, förebygga uppkomsten av vårdrelaterade infektioner hos patienter/vårdtagare och personal samt att förebygga smittspridning. Vi arbetar med rådgivning, information, utredning vid utbrott, förebyggande insatser, utveckling och uppföljning av vårdrutiner.

Aktuellt


Här kan du ladda ner broschyr om handtvätt för patienter. Klicka på bilden till höger för att öppna filen i pdf-format. För bästa resultat, välj utskriftsformat "häfte" i utskriftmenyn.