Vårdhygien

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vårdhygien verkar för att, tillsammans med vårdverksamheten, förebygga uppkomsten av vårdrelaterade infektioner hos patienter/vårdtagare och personal samt att förebygga smittspridning. Vi arbetar med rådgivning, information, utredning vid utbrott, förebyggande insatser, utveckling och uppföljning av vårdrutiner.

Aktuellt

Inspirationsdag VRI!

Nu stoppar vi Vårdrelaterade infektioner!
Landstinget Dalarna bjuder in till en inspirationsdag den 8 maj med syftet att ge kunskap, konkreta exempel och inspiration om hur man kan lyckas med att minska vårdrelaterade infektioner. Du kommer att få ökad kunskap kring vårdrelaterade infektioner, praktiskt tillämpa utvecklingsarbete och få inspiration för arbetet genom att ta del av goda exempel. Du kommer även att få veta mer om bl.a, rengöring för minskad smittspridning, utbrottshantering av
multiresistenta bakterier och förebyggande av vårdskador i urinvägarna.

Föreläsare är:

  • Göran Hedin, överläkare, med.dr., Kliniskt Mikrobiol. Lab, Falu lasarett, Falun
  • Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare, Region Gävleborg
  • Stefan Morén överläkare, neonatolog, Falu lasarett, Falun

För vem:

Utbildningen vänder sig främst till Dig som är verksamhetschef, första linjens chef, vård- verksamhetsutvecklare, patientsäkerhetsombud, hygienombud, ansvarig läkare för Infektionsverktyget och som är verksam inom Division kirurgi och Division medicin. Övriga intresserade är välkomna att delta tillsammans med sitt team.

Tid:  8 maj 2017 kl. 08:15-16:30

Plats:        
Falu lasarett – Föreläsningssalen 
Avesta lasarett – Visenten
Ludvika lasarett - Gröna rummet
Mora lasarett - Aulan

Inspirationsdagen genomförs på fyra platser samtidigt genom bl.a. videoöverföring och samspel mellan dessa platser.

Kostnad
Kostnadsfritt

Anmälan
Då samarbete mellan olika yrkesgrupper är en del i att lyckas med att minska VRI,
önskar vi att man anmäler sig som team till, med minst två deltagare eller flera, från sin enhet/klinik. Senast 24 april 2017 via denna länk till anmälan. Anmäl dig här

Program
Publiceras  på Intra  inom kort

Kontakt:
Stefan Rosth
Telefon: 023- 49 05 79
E-post: stefan.rosth@ltdalarna.se

Annika Blomkvist
Telefon: 023- 49 03 22
E-post: annika.Blomkvist@ltdalarna.se

 Vamt välkomna!


Här kan du ladda ner broschyr om handtvätt för patienter. Klicka på bilden till höger för att öppna filen i pdf-format. För bästa resultat, välj utskriftsformat "häfte" i utskriftmenyn.