E-utbildning basala hygienrutiner

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Utbildningen vänder sig till personal inom landstinget, privata vårdgivare samt kommunal vård och omsorg i Dalarnas län.

Utbildningen är ca 15 minuter lång och ger dig kunskap om arbetssättet Basala hygienrutiner. När du har genomfört utbildningen kan du skriva ut ett personligt diplom.

Klicka här för att starta utbildningen

Utbildningen är utvecklad av:

Vårdhygien Stockholms län: Fanny Bergman och Susanne Wiklund
Learnways AB: Jonas Wååg

Vårdhygien i Landstinget Dalarna har fått tillstånd av Vårdhygien Stockholms läns landsting att använda denna E-utbildning.