Konferens

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Hygienutbildning för hygienombud och personal som är intresserade av vårdhygieniska frågor.

Hygienkonferens hösten 2017

Onsdag den 22/11  kl. 13.00-16.00   Föreläsningssalen, Falu lasarett
Torsdag den 23/11 kl. 13.00-16.00    Aulan, Mora lasarett
Tisdag den 28/11 kl. 13.00-16.00      Föreläsningssalen, Falu lasarett (videostreamas)

Program

  • Tarminfektioner - risker för att smitta och bli smittad
  • Vårdhygieniska rutiner vid tarminfektioner
  • Tarmsmitta hos vårdpersonal
  • Livet på mikrobiologen

Medverkande: Helena Ernlund, Marie Thelander, Annika Blomkvist, Erica Nyman

Konferensen videoöverförs tisdag den 28/11 kl. 13:00-16:00. Klicka här för att se vilka orter
Anmälan är stängd.

Välkommen!