Konferens

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Hygienutbildning för hygienombud och personal som är intresserade av vårdhygieniska frågor.

Nu är datum klara för höstens hygienkonferens.

 • 14/11 -2016, kl 13:00-16:00, Aulan, Mora lasarett
 • 16/11 -2016, kl 13:00-16:00, Förläsningssalen biblioteket, Falu lasarett - videostreamas
 • 23/11 -2016, kl 13:00-16:00, Föreläsningsalen, Falu lasarett

  Program
  Tuberkulos
  Influensa
  Zikavirus
  Erfarenheter och lärdomar från utbrott med multiresistenta bakterier m.m i övriga Sverige
  Övrig information

Anmälan avslutad.  Klicka här för att komma till sidan med åhörarkopior