Konferens

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Hygienutbildning för hygienombud och personal som är intresserade av vårdhygieniska frågor.

Hygienkonferens våren 2018

Onsdag den 28/3  kl. 13.00-16.00   Föreläsningssalen, Falu lasarett
Torsdag den 12/4 kl. 13.00-16.00   Föreläsningssalen, Falu lasarett (videostreamas)
Tisdag den 17/4 kl. 13.00-16.00     Aulan, Mora lasarett

Vi kommer bland annat att ta upp mässling, egenkontroll m.m. Klicka här för att läsa fullständigt program.

Välkommen!