Mätning av följsamhet

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Enligt beslut i landstinget Dalarna ska följsamhetsmätningar till basala hygienrutiner och klädregler genomföras minst fyra gånger per år, med start i höst 2016. Obligatoriska mätmånader är september, november, januari och april. Tio observationer/enhet matas in i databasen. Självskattning likställs med observationsmätning då mätning sker i landstingets regi.

Klicka här för information om inloggningsuppgifter m.m

Klicka här för att komma till inmatning i databas

Klicka här för att läsa mer om instruktioner samt protokoll

Klicka här instruktion självskattning

Klicka här för självskattning