Punktprevalensmätningar

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

En gång per år genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nationella punktprevalensmätningar av vårdrelaterade infektioner (VRI) och basala hygienrutiner och klädregler (BHK). Särskild information skickas ut till verksamhetschefer och första linjens chefer, inför dessa mätningar.

Enligt beslut i landstinget Dalarna ska följsamhetsmätningar till basala hygienrutiner och klädregler (BHK) genomföras minst fyra gånger per år. Obligatoriska mätmånader är september, november, januari samt den nationella mätningen som sker i mars/april. Tio observationer/enhet matas in i databasen. Självskattning likställs med observationsmätning då mätning sker i landstingets regi.

Instruktion självskattning

Blankett självskattning