Mätning av följsamhet

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

PPM-mätningar

PPM-mätningar under hösten
Under hösten 2017 kommer inte någon PPM-VRI-mätning att genomföras i landstinget Dalarna. Tanken är istället att samtliga verksamheter inom slutenvården ska arbeta vidare med sina vårdrelaterade infektioner genom att använda sig av Infektionsverktyget.

Följsamhetsmätning till basala hygienrutiner och klädregler (BHK) ska dock genomföras i såväl sluten- som öppenvården under november månad. Registrering sker som vanligt i SKL:s databas innan månadens slut. Verksamheterna ansvarar själva för att analysera och återrapportera till medarbetarna samt arbeta vidare med resultaten.
Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Vårdhygien.


Enligt beslut i landstinget Dalarna ska följsamhetsmätningar till basala hygienrutiner och klädregler genomföras minst fyra gånger per år, med start i höst 2016. Obligatoriska mätmånader är september, november, januari och april. Tio observationer/enhet matas in i databasen. Självskattning likställs med observationsmätning då mätning sker i landstingets regi.

Klicka här för information om inloggningsuppgifter m.m

Klicka här för att komma till inmatning i databas

Klicka här för att läsa mer om instruktioner samt protokoll

Klicka här instruktion självskattning

Klicka här för självskattning