• Vansbro vårdcentral och Fredriksbergs tvätt har för närvarande ingen telefoni och IT. Problemen beräknas vara åtgärdade under dagen. Felsökning pågår.

Stäng

PM

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Blodsmitta

Stick och skärskador och blodstänk

Hepatit B handläggning gravid kvinna och hennes barn

Hepatit B vaccination personal

Smittsamma sjukdomar på vårdavdelning

Diarré

Virusorsakad gastroenterit

Diarré hos vårdpersonal, efter utlandsvistelse

Smittsamma sjukdomar på vårdavdelning

Åtgärder vid tarminfektioner - lathund

Hygienrutiner i vården

Hygienregler för Landstinget Dalarna

Smittsamma sjukdomar på vårdavdelning

Legionellaförebyggande rutiner

PM disk- och spoldesinfektorer

Vårdhandboken

Hygienregler för behandling i badbassäng

Hygienrutiner för kommunal vård i Dalarna

Asyl- och migrantsjukvård

Hälsoundersökning av asylsökande och flyktingar

TBC - handläggning av tuberkulos i samband med graviditet och BCG-vaccination av spädbarn

Latent TBC - PM och översättningar, Infektionskliniken

PM- vid PPD brist

Läkarundersökning av utlandsfödda barn

Mulitresistenta bakterier

Screeningundersökning avseende multiresistenta bakterier (MRB)

Handläggning vid multiresistenta bakterier - i öppen- och slutenvård

Smittspårningsbrev till patient med misstanke om MRB - fylls i manuellt

Smittspårningsbrev till patient med misstanke om MRB - fylls i på skärmen

Personal

BCG rekommendationer för vård- och omsorgspersonal

Diarré hos vårdpersonal efter utlandsvistelse

Hepatit B - vaccination av personal

PM Hud- och sårinfektioner

Stick- och skärskador

Tuberkulos

BCG rekommendationer för vård- och omsorgspersonal

TBC - handläggning av tuberkulos i samband med graviditet och BCG-vaccination av spädbarn

Användning av IGRA (Quantiferion) och PPD

Latent tuberkolos - PM, Infektionskliniken

Vaccination

Pneumokockvaccination

BCG rekommendationer för vård- och omsorgspersonal

Hepatit B - vaccination av personal

Användning av IGRA (Quantiferion) och PPD

Vaccination av vuxna inför eller efter splenektomi

Vaccination av till Sverige inflyttade barn

Förebyggande åtgärder mot rubella vid graviditet


Övriga

Kikhosta