PM

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Blodsmitta

Stick och skärskador och blodstänk

Hepatit B handläggning gravid kvinna och hennes barn

Hepatit B vaccination personal

Smittsamma sjukdomar på vårdavdelning

Diarré

Virusorsakad gastroenterit

Diarré hos vårdpersonal, efter utlandsvistelse

Smittsamma sjukdomar på vårdavdelning

Åtgärder vid tarminfektioner - lathund

Hygienrutiner i vården

Hygienregler för Landstinget Dalarna

Smittsamma sjukdomar på vårdavdelning

Legionellaförebyggande rutiner

PM disk- och spoldesinfektorer

Vårdhandboken

Hygienregler för behandling i badbassäng

Hygienrutiner för kommunal vård i Dalarna

Asyl- och migrantsjukvård

Hälsoundersökning av asylsökande och flyktingar

TBC - handläggning av tuberkulos i samband med graviditet och BCG-vaccination av spädbarn

Latent TBC - PM och översättningar, Infektionskliniken

PM- vid PPD brist

Läkarundersökning av utlandsfödda barn

Mulitresistenta bakterier

Screeningundersökning avseende multiresistenta bakterier (MRB)

Handläggning vid multiresistenta bakterier - i öppen- och slutenvård

Smittspårningsbrev till patient med misstanke om MRB - fylls i manuellt

Smittspårningsbrev till patient med misstanke om MRB - fylls i på skärmen

Personal

BCG rekommendationer för vård- och omsorgspersonal

Diarré hos vårdpersonal efter utlandsvistelse

Hepatit B - vaccination av personal

PM Hud- och sårinfektioner

Stick- och skärskador

Tuberkulos

BCG rekommendationer för vård- och omsorgspersonal

TBC - handläggning av tuberkulos i samband med graviditet och BCG-vaccination av spädbarn

PM- vid PPD brist

Latent tuberkolos - PM, Infektionskliniken

Vaccination

Pneumokockvaccination

BCG rekommendationer för vård- och omsorgspersonal

Hepatit B - vaccination av personal

PM- vid PPD brist

Vaccination av vuxna inför eller efter splenektomi

Vaccination av till Sverige inflyttade barn

Förebyggande åtgärder mot rubella vid graviditet


Övriga

Kikhosta