PM/riktlinjer

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Våra PM kommer att byta namn till riktlinjer och gradvis bytas för att få ett enhetligare utseende.

Blodsmitta

Stick- och skärskador och blodstänk

Hepatit B handläggning gravid kvinna och hennes barn

Hepatit B vaccination personal

Smittsamma sjukdomar på vårdavdelning

Rutin vid positivt hiv-test i Landstinget Dalarna

Diarré

Virusorsakad gastroenterit

Diarré hos vårdpersonal, efter utlandsvistelse

Smittsamma sjukdomar på vårdavdelning

Åtgärder vid tarminfektioner - lathund

Giardia - checklista för vårdcentral

Hygienrutiner i vården

Hygienregler för Landstinget Dalarna

Smittsamma sjukdomar på vårdavdelning

Legionellaförebyggande rutiner

Kontroll av spol- och diskdesinfektorer

Vårdhandboken

Hygienregler för behandling i badbassäng

Hygienrutiner för kommunal vård i Dalarna

Asyl- och migrantsjukvård

Hälsoundersökning av asylsökande och flyktingar

TBC - handläggning av tuberkulos i samband med graviditet och BCG-vaccination av spädbarn

Latent TBC - PM och översättningar, Infektionskliniken

Använding av IGRA (Quantiferon) och PPD

Läkarundersökning av utlandsfödda barn

Giardia - checklista för vårdcentral

Mulitresistenta bakterier

Screeningundersökning avseende multiresistenta bakterier (MRB)

Handläggning vid multiresistenta bakterier - i öppen- och slutenvård

Smittspårningsbrev till patient med misstanke om MRB - fylls i manuellt

Smittspårningsbrev till patient med misstanke om MRB - fylls i på skärmen

Personal

Riktad hälsokontroll för tuberkulos gällande personer som skall börja studera eller arbeta inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt förskoleverksamhet

Diarré hos vårdpersonal efter utlandsvistelse

Hepatit B - vaccination av personal

PM Hud- och sårinfektioner

Stick- och skärskador och blodstänk

Tuberkulos

Riktad hälsokontroll för tuberkulos gällande personer som skall börja studera eller arbeta inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt förskoleverksamhet

TBC - handläggning av tuberkulos i samband med graviditet och BCG-vaccination av spädbarn

Användning av IGRA (Quantiferion) och PPD

Latent tuberkolos - PM, Infektionskliniken

Vaccination

TBE-vaccination - nya rekommendationer 2018

Pneumokockvaccination

Riktad hälsokontroll för tuberkulos gällande personer som skall börja studera eller arbeta inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt förskoleverksamhet

Hepatit B - vaccination av personal

Användning av IGRA (Quantiferion) och PPD

Vaccination av vuxna inför eller efter splenektomi

Vaccination av till Sverige inflyttade barn

Förebyggande åtgärder mot rubella vid graviditet


Övriga

Kikhosta

Vårdhygieniska riktlinjer vid kirugiska ingrepp utanför operationsavdelning

Vårdhygienska riktlinjer på operationsavdelning