Samverkan landstinget, Avesta och Hedemora kommun

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Hedemora och Avesta kommuner samt Hälso- och sjukvården i södra Dalarna har utarbetat en gemensam verksamhetsplan för samverkan kring vård av äldre vars syfte är att verksamheten ger bästa möjliga vårdkedja för boende i Avesta och Hedemora kommuner som på grund av ålder och /eller sjukdom behöver insatser från oss så att de upplever trygghet, tillgänglighet, respekt och kontinuitet.