Om eFrikort

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna har påbörjat arbetet med att införa eFrikort, en elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort för besök i den öppna sjukvården i länet. Här finns information och material om tjänsten, för vårdgivare.

Fördelen med eFrikort är att de enheter som är anslutna, kan upphöra med att utfärda högkostnadskort och fysiska frikort. Alla besöksavgifter samlas på ett ställe och frikort skrivs ut automatiskt när patienten uppnått gränsen.

Under Material för vårdpersonal finns det material för utskrift och även länkar till tjänsten eFrikort och CGIs användarhandbok.

De viktigaste förändringarna

Tidigare besök behöver registreras

När patienten visar upp befintligt högkostnadskort, frikort eller kvitto från tidigare besök registrerar vårdgivarna (oftast kassapersonalen) dessa i det elektroniska systemet. På så sätt nås snabbast nyttan med den automatiska hanteringen av högkostnadsskydd. Patientavgifter från nya besök registreras direkt från ett kassasystem, till exempel Take Care.

Fysiska frikort behövs i andra vårdlandsting

Vid vårdbesök hos landsting som inte anslutit sig till den eletroniska hanteringen får patienten använda de fysiska frikorten, som skickas hem automatiskt.

Taktiska val inte tillåtna

Tidigare har patienter haft valmöjlighet att stryka de äldsta stämplarna i högkostnadsskyddsperioden, så kallade taktiska val. För att öka rättvisan är taktiska val inte tillåtna från och med starten på införandet. Frikortet gäller då under resterande 12-månaders period räknat från första besöket.

Patienten kan välja utträde ur eFrikort

Om patienten inte vill hantera sina avgifter med eFrikort kan patienten själv begära utträde ur tjänsten, genom att fylla i utträdesblanketten. Patienten måste då spara sina kvitton och själv hålla koll på summan av sina avgifter.

Personer med skyddad identitet

Personer med skyddad identitet registreras som vanligt om de inte valt att stå utanför systemet. Vid uppnått frikort skickar redovisningen frikortet genom förmedlingsuppdrag till patienten.

Behöver du support?

Ställ din fråga via Självserviceportalen eller ring Servicedesk: 023-44 000 och begär TakeCare. Supporten hjälper till med:

  • Lägga upp nya användare. Behörigheter till nya användare i kassan beställs som vanligt genom Självbetjäningsportalen. Användarna läggs då även till i eFrikort.
  • Endast supporten kan ta bort registreringar från alla vårdgivare.
  • Svara på frågor om tjänsten.

Supporten hjälper inte till att hantera utträden och radera konton. Vänd dig då till redovisningen på telefon 0226-49 62 15.