Kontakt

Stäng

Kontakt

Fornby folkhögskola

Box 5016 781 05 Borlänge Tel: 0243-23 95 50 info@fornby.se

Hjalle Östman

Rektor

Fornby folkhögskola, Box 5016, 781 05 Borlänge 0243-23 95 05 ho@fornby.se

Här nedan ser du foto och mailadress till all personal. Telefonnummer till skolans växel är 0243-23 95 50.

Styrelse och personal

Skolan har drygt femtio anställda; lärare, assistenter, vaktmästare, administratörer, kökspersonal, lokalvårdare, bibliotekarie, intendent och rektor.

Skolans styrelse är Kultur- och bildningsnämnden i Landstinget Dalarna.

Studie- och yrkesvägledning

Har du frågor angående om dina studier och vägval? Kontakta skolans studie och yrkesvägledare, Lena Fredin. lena.fredin@fornby.se

Rektor

Hjalle Östman

Hjalle Östman, direktnummer 0243-23 95 05  ho@fornby.se

Intendent / Bitr skolledare:

Porträtt Astrid Eriksson

Astrid Eriksson, direktnummer 0243-23 95 35 astrid.eriksson@fornby.se

Administrativ personal

Porträttbild Lisbeth Backström

Lisbeth Backström lisbeth.backstrom@fornby.se

Yvonne Westin porträttbild. Foto: Veronica Rigtorp

Yvonne Westin yvonne.westin@fornby.se

Ulrika Wikman porträttbild. Foto: Veronica Rigtorp

Ulrica Wärnfeldt Wikman ulrica.wikman@fornby.se

Biblioteksassistent

Johanna Törnkvist, Fornby folkhögskola

Johanna Törnkvist johanna.tornkvist@fornby.se

 Lärare

Pia Anliot 

Pia Anliot pia.anliot@fornby.se

Ann Beskow porträttbild. Foto:Veronica Rigtorp

Annika Beskow annika.beskow@fornby.se 

Kristina Björktorp porträttbild. Foto:Lena Perés

Kristina Björktorp kristina.bjorktorp@fornby.se 

Porträttbild av Lisbeth Boholm 

Lisbeth Boholm lisbeth.boholm@fornby.se

 Porträttbild av MiaMarie Bolling

Mia Marie Bolling miamarie.bolling@fornby.se

Porträttbild Maria Ekenberg.

Maria Ekenberg  maria.ekenberg@fornby.se (arbetar på Sjulsarvet)

Porträttbild av Karin Eklund, lärare

Karin Eklund karin.eklund@fornby.se

Daniel Eriksson daniel.eriksson@fornby.se

Håkan Franklin

Håkan Franklin hakan.franklin@fornby.se

 Dag Franzen porträttbild. Foto: Lena Perers

Dag Franzén dag.franzén@fornby.se

Porträttbild Lena Fredin

Lena Fredin lena.fredin@fornby.se

Maria Fredriksson

Maria Fredriksson maria.fredriksson@fornby.se (tjänstledig ht-17) 

Roland Gustafsson porträttbild. Foto: Veronica Rigtorp

Roland Gustafsson roland.gustafsson@fornby.se

Göran Götbo porträttbild. Foto: Veronica Rigtorp

Göran Götbo goran.gotbo@fornby.se

Lena Hallor

Lena Hallor lena.hallor@fornby.se

Katarina Hellström

Katarina Hellström katarina.hellstrom@fornby.se (lärarassistent)

Porträtt Anna Börjel

Ulrika Hill ulrika.hill@fornby.se

Louise Hjalmarsson

Louise Hjalmarsson louise.hjalmarsson@fornby.se

Maja Hermansson

Maja Hermansson maja.hermansson@fornby.se

 

Lena Högberg lena.hogberg@fornby.se

Karin Johansson Tillgren

Karin Johansson Tillgren karin.tillgren@fornby.se

Lisa Karlsson porträttbild. Foto: Lena Perers

Lisa Karlsson lisa.karlsson@fornby.se

 

Petrea Karlsson petrea.karlsson@fornby.se

Bülent Kerpeten

Bûlent Kerpeten bülent.kerpeten@fornby.se

Matilda Landin, Fornby

Mathilda Landin mathilda.landin@fornby.se

Peter Lergell  

Peter Lergell peter.lergell@fornby.se

 

Benita Lindholm benita.lindholm@fornby.se

Jan Lindstedt. Porträttbild

Jan Lindstedt  jan.lindstedt@fornby.se 

 Mats Lundberg

Mats Lundberg mats.lundberg@fornby.se

 Solveig Magnusson porträtt. Foto: Veronica Rigtorp

Solveig Magnusson solveig.magnusson@fornby.se

 Claes Nilsson porträttbild. Foto: Veronica Rigtorp 

Claes Nilsson claes.nilsson@fornby.se

 

Tina Sjoberg tina.sjoberg@fornby.se (tjänstledig ht-17)

Elisabet Sjöstedt

Elisabet Sjöstedt elisabet.sjostedt@fornby.se

Linn Arvidsson, Fornby

Linn Olgerfelt linn.olgerfelt@fornby.se

Kicki Sandberg porträtt: Foto: Veronica Rigtorp

Kicki Sandberg kicki.sandberg@fornby.se

 Porträttbild Ulf Stackery

Ulf Stackeryd ulf.stackeryd@fornby.se 

 Peter Svedin porträttbild. Foto: Lena Perers

Peter Svedin peter.svedin@fornby.se

Helena Ullbäck porträttbild. Foto: Veronica Rigtorp

Helena Uhlbäck helena.uhlback@fornby.se

Anna Widell Wigge porträttbild. Foto: Veronica Rigtorp

Anna Widell anna.widell@fornby.se

 Johan Wixner porträttbild. Foto: Lena Peres

Johan Wixner johan.wixner@fornby.se

Anna Yng

Anna Yng anna.yng@fornby.se

Marita Öberg porträttbild. Foto: Veronica Rigtorp

Marita Öberg marita.oberg@fornby.se

Kursassistenter

  Porträttbild av Stina Bylund

Stina Bylund stina.bylund@fornby.se (barnledig -17)

Porträtt Niclas Malmberg

Niclas Malmberg niclas.malmberg@fornby.se 

Sofia Nordin Hurtig porträttbild. Foto: Lena Peres

Sofia Nordin Hurtig sofia.nordin-hurtig@fornby.se

Lokalvårdare

Ylva Abrahamsson porträtt: Foto: Veronica Rigtorp

Ylva Abrahamsson ylva.abrahamsson@fornby.se

Linda Axelsson porträttbild

Linda Axelsson linda.axelsson@fornby.se

Maria Knutsson porträttbild.

Maria Knutsson maria.knutsson@fornby.se

karin Åkerstein porträttbild. Foto: Veronica Rigtorp

Karin Åkerstein karin.akerstein@fornby.se

Vaktmästare

Anders Högvall  anders.hogvall@fornby.se 

Porträttbild av Andreas Löfving

Andreas Löfving  andreas.lofving@fornby.se

Jörgen Persson porträttbild. Foto: Veronica Rigtorp

Jörgen Persson jorgen.persson@fornby.se

Sören Ahlner

Sören Ahlner soren.ahlner@fornby.se

 

Kökspersonal

Ulrika Edholm porträttbild. Foto: Veronica Rigtorp

Ulrika Edlund ulrika.edlund@fornby.se

Teresia Jönsson porträttbild. Foto: Veronica Rigtorp

Teresia Jönsson teresia.jonsson@fornby.se

Karolin Stelius porträttbild. Foto: Veronica Rigtorp

Karolin Stelius karolin.stelius@fornby.se

Sofia Wadh porträttbild. Foto: Veronica Rigtorp

Sofia Wadh sofia.wadh@fornby.se

Caroline Fredin caroline.fredin@fornby.se 

 Sofia Nordin Hurtig porträttbild. Foto: Lena Peres

Sofia Nordin Hurtig sofia.nordin-hurtig@fornby.se