Falun - Social

Stäng

Kontakt

Fornby folkhögskola

Box 5016 781 05 Borlänge Tel: 0243-23 95 50 info@fornby.se

Hjalle Östman

Rektor

Fornby folkhögskola, Box 5016, 781 05 Borlänge 0243-23 95 05 ho@fornby.se

Högskoleförberedande kurs för dig som är intresserad av sociala frågor och att arbeta med människor. Tyngdpunkten ligger på välfärdsstatens framväxt och förändring samt människors villkor under denna tid.

Kursen är förlagd vid vår filial i Falun. Falufilialen är en dagfolkhögskola. Här finns inget internat (men givetvis har man möjlighet att på internatet i Borlänge).

Kursbeskrivning

Du hittar mer information om kursen i beskrivning till höger på sidan.