Fritidsledarutbildning

Stäng

Kontakt

Fornby folkhögskola

Box 5016 781 05 Borlänge Tel: 0243-23 95 50 info@fornby.se

Hjalle Östman

Rektor

Fornby folkhögskola, Box 5016, 781 05 Borlänge 0243-23 95 05 ho@fornby.se

Tror du på människors lika värde? Tror du på människors förmåga och vilja till meningsfullhet? Vill du jobba tillsammans med människor och vår gemensamma fritid? Då är Fornby folkhögskolan för dig. Kurstid 20 aug 2018 -- 5 juni 2020 (2 år).

På startsidan ser du hur du söker till våra kurser.

 

Fornby folkhögskola lägger stor vikt vid förhållningssätt och bemötande. Att få möjlighet att synliggöra betydelsen av bemötande som en nyckel till utveckling, egenmakt och som en metod i arbetet tillsammans med andra.

Vi lever i en föränderlig och digitaliserad värld där det är av vikt att ha kunskaper om de sociala arenor där människor möts och utvecklas.

Att besitta kunskaper om vårt samhälle hur det är uppbyggt och hur det fungerar är avgörande då du som fritidsledare kommer att ha ett omväxlande arbete inom ett brett samhällsområde där det är viktigt med kreativitet, idéer och förmåga att omsätta teori i praktik. Vi lägger därför stor vikt vid samhällskunskap, projektledning och entreprenörskap.

Att arbeta som fritidsledare innebär att möta människor, ibland som pedagog, ibland som vägvisare eller medmänniska. Det ställer därför krav på utvecklade kunskaper i ledarskap och gruppdynamik.

Fritidsledarutbildningen bedrivs endast på folkhögskola och jämställs med högskoleutbildningen vilket innebär att utbildningen berättigar till CSN.

Egenmakt som profil

Begreppet egenmakt löper som en röd tråd genom utbildningen och handlar om den enskilda individens och gruppers upplevelse av möjligheten och förmågan att påverka sin tillvaro.

Hur ser vi på egenmaktsbegreppet ur ett ledarskapsperspektiv? Ur ett demokratiskt perspektiv? Eller när det gäller människors växande och livsvillkor. Hur är egenmakt relevant med tanke på pedagogiska teorier ochi bemötande.

En central del gällande egenmakt, förhållningssätt och kommunikation kommer att vara studier i Swedish Empowerment Centers utbildningsmaterial 7TJUGO ® vilket innebär att du som utbildad fritidsledare även kommer att bli certifierad handledare i 7TJUGO®.

Innehåll

  • Samhälle, fritidskultur och fritidsarbete
  • Människans växande och livsvillkor
  • Förhållningssätt och ledarskap
  • Fritiden som forskningsfält
  • Fritidsledaryrket, entreprenörskap och verksamhetsförlagt lärande 

     

Kontaktpersoner

Göran Ehn, tel 0243-239550 ge@fornby.se