Grön Rehab

Stäng

Kontakt

Fornby folkhögskola

Box 5016 781 05 Borlänge Tel: 0243-23 95 50 info@fornby.se

Hjalle Östman

Rektor

Fornby folkhögskola, Box 5016, 781 05 Borlänge 0243-23 95 05 ho@fornby.se

I samarbete med Landstinget Dalarnas avdelning för Hälsofrämjande och Finsam i Falun ansvarar Fornby folkhögskola från 1 augusti för ett utvecklingsprojekt med Grön rehabilitering. Verksamheten bedrivs i Lugnetområdet i Falun. En grupp med 8-10 deltagare deltar i 16 veckor på halvtid.

Verksamheten syftar till att erbjuda personer med långvarig stressrelaterad psykisk och/eller fysisk ohälsa, med eller utan anställning att i naturmiljöer och genom social och fysisk aktivering stödja till att förbättra sina förmågor att inleda en arbetslivsinriktad rehabilitering. Verksamheten syftar även till att förbättra den egenupplevda hälsan både fysiskt och psykiskt samt till minskad sjukskrivning.

Verksamheten är en förrehabiliterande insats som sker innan arbetslivsinriktad rehabilitering påbörjas. Verksamheten är evidensbaserad och tillämpar det bästa möjliga vetenskapliga stöd som finns att tillgå kring trädgårdens och naturens möjligheter till återhämtning och stressreduktion. Verksamhetens innehåll anpassas till deltagande individers och gruppers förmåga. Naturmiljön erbjuder särskilda möjligheter för en sådan anpassning.

Detta utvecklingsarbete möjliggör ett nytt och ökat samarbete inom landstinget genom att Kultur och bildning och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen gemensamt får bygga upp en rehabiliteringsaktivitet för personer med långvarig stressrelaterad psykiskt och/eller fysisk ohälsa. Folkhögskolan med sin vuxenpedagogiska kompetens kan erbjuda en lämplig miljö för människor som av olika anledningar under lång tid stått utanför arbetsmarknaden och behöver hitta nya vägar till förbättrad hälsa och egen försörjning. På landstingets folkhögskolor finns sedan tidigare kompetens för och erfarenhet av rehabiliterande kurser.