Utbildning i svenska för invandrare på Fornby

Stäng

Kontakt

Fornby folkhögskola

Box 5016 781 05 Borlänge Tel: 0243-23 95 50 info@fornby.se

Hjalle Östman

Rektor

Fornby folkhögskola, Box 5016, 781 05 Borlänge 0243-23 95 05 ho@fornby.se

Skolan har betygsrätt för utbildning i svenska för invandrare. Kursen riktar sig i första hand till dig som har läst SFI tidigare och har bott några år i Sverige, men som av olika anledningar inte har avslutat SFI-studierna. Du får under kursen utveckla din svenska för att kunna kommunicera med människor i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Vi kan hjälpa dig med kartläggning av tidigare studier och arbete. Tillsammans gör vi en plan för dina framtida studier och arbetsliv.

Mer information och ansökningsblanketten hittar du i högerkolumnen.