Internatboende

Stäng

Kontakt

Fornby folkhögskola

Box 5016 781 05 Borlänge Tel: 0243-23 95 50 info@fornby.se

Hjalle Östman

Rektor

Fornby folkhögskola, Box 5016, 781 05 Borlänge 0243-23 95 05 ho@fornby.se

Vi har plats för 35 internatboende på internatet i Borlänge. Vid filialerna i Ludvika eller Falun finns inga internat.

I första hand används Mellangården för internatboende. Där är hyran 3 300 kronor per månad (man betalar för 4 månader på hösten och 5 månader för våren) för ett rum med egen dusch och toalett. Lunch ingår i hyran på skoldagar och vi bjuder dessutom våra internatboende på frukost nästan alla skoldagar. Om Mellangården är fullbelagt finns även rum i Nygården, där det är gemensam dusch och toalett i korridoren. Där är hyran 3 100 kronor per månad. Man kan bli tvungen att flytta till Mellangården om det blir rum lediga där. För internatboende för de som går på Hjärnskadekursen är hyran 3 300 för rum i Storgården, där viss städning ingår i hyran. Intermatboendet gäller under terminerna, ej under sommarlovet. För de som vill bo kvar under jullovet måste man boka detta i god tid och betala extra hyra. Man kan dock lämna kvar sina tillhörigheter på rummet under jullovet utan kostnad. Vid avflyttning besiktas rummet och eventuella skador orsakade av den studerande ska ersättas till skolan.

Mellangården är i behov av renovering. När denna renovering är klar kommer en höjning av hyran att ske.