Så här arbetar vi

Stäng

Kontakt

Fornby folkhögskola

Box 5016 781 05 Borlänge Tel: 0243-23 95 50 info@fornby.se

Hjalle Östman

Rektor

Fornby folkhögskola, Box 5016, 781 05 Borlänge 0243-23 95 05 ho@fornby.se

Statens syften med folkbildningen

Folkhögskolan får statsbidrag till sina kurser. Det statliga stödet anges i Förordningen om statsbidrag till folkbildningen och har fyra syften:

  1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
  2. Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
  3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån i samhället.
  4. Bidra till att bredda och öka delaktigheten i kulturlivet.

Studeranderättslig standard

Fornbys studeranderättsliga standard är det dokument där du som studerande finner dina rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet som gäller för folkhögskolan i dessa frågor.

Standarden är fastställd av vår styrelse, Kultur- och bildningsnämnden i Landstinget Dalarna.

Drogpolicy

Skolans drogpolicy är beslutad av både personal och studerande.

Miljöarbete

Fornby har ett aktivt miljöarbete för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.