Praktisk information

Stäng

Kontakt

Fornby folkhögskola

Box 5016 781 05 Borlänge Tel: 0243-23 95 50 info@fornby.se

Hjalle Östman

Rektor

Fornby folkhögskola, Box 5016, 781 05 Borlänge 0243-23 95 05 ho@fornby.se
Mat i skålar, bröd och tallrikar.

Måltider

Fornby serverar mat och kaffe på skolan i Borlänge, däremot inte vid filialerna i Falun och Ludvika. Vi lagar maten från grunden i vårt eget kök. 2017 uppnådde vi 68 % miljömärkta livsmedel. Vår kökspersonal mottog Landstinget Dalarnas miljöpris 2018, för deras utmärkta miljöarbete.

Du kan även värma medhavd mat och äta på skolan. Då äter man i vår "gamla" matsal Storstugan.

I Borlänge serveras förmiddagskaffe med smörgås. Kursgrupperna turas om att ansvara för serveringen. Priset är 12 kr för kaffe och smörgås (= 2 stämplar på kaffekort som kostar 60 kr att köpa).

Lunch kostar 55 kr styck, om man köper ett häfte om tio stycken biljetter.

Eftermiddagskaffe ingår i bekräftelseavgiften. Vi uppmuntrar kurser att sälja kaffebröd vid eftermiddagskaffet för att exempelvis samla in pengar till något gemensamt arrangemang.

Nyckelbricka

För tillgång till lokaler efter skoltid krävs en nyckelbricka till det elektroniska låset. Borttappad bricka ersätts med 30 kr. I vissa fall behövs också nyckel. Borttappad nyckel ersätts med 250 kr.

Handikappanpassning

Trots att skolan inrättades 1877 och består av gamla byggnader så är den så långt det är möjligt anpassad för rullstolsburna och personer med olika funktionshinder.

Möjligheter till pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning eller vid bristande kunskaper i svenska

I samband med antagningen diskuterar du och den kursansvarige läraren förutsättningarna för studier med funktions­nedsättningar. Skolan har lärare med specialpedagogisk utbildning.

Vi har möjlighet att i samråd med dig ansöka om förstärkningsbidrag från den Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det är därför viktigt att vi snabbt får information om dina eventuella funktionsnedsättningar eller inlärningssvårigheter.

Fornby driver Svenska för invandrare i egen regi och har en Allmän kurs med Svenska som andraspråk samt etableringskurser. Vi har lärare med hög kompetens inom andraspråksundervisning, så förutsättningarna att lära sig svenska hos oss är mycket goda.

Resor i egen bil

Vi gör ibland studiebesök och andra utflykter i skolans närområde. Den som till­handa­håller bil får reseersättning med 18,50 kr per mil. Medresenärer betalar, till skolan, 10 kr per resa inom Borlänge respektive Falun och 20 kr vid resor utanför kommunen.

Frånvaro

Fornby använder Schoolsoft, ett Internetbaserat program för frånvaroregistrering. Frånvaron registreras vid varje arbetspass.

Du ska anmäla sjukdom och annan frånvaro till skolan i Schoolsoft, (sms.schoolsoft.se/fhsk).  Det går även att göra genom att ringa till skolan 0243-23 95 50 eller via mejl till info@fornby.se. Egen sjukdom ska också, för dig som är äldre än 20, anmälas till Försäkringskassan, tel 020-524 524 eller www.for­sak­rings­kassan.se, blankett 2428 "studieförsäkran under sjukdom".

Vid egen sjukdom eller vård av närstående krävs läkarintyg efter sju dagar. Vid Vård av barn krävs läkarintyg efter 14 dagar.

Skolan anmäler hög frånvaro till CSN, som avgör om man har rätt att behålla studiemedel.