Studiekostnader

Stäng

Kontakt

Fornby folkhögskola

Box 5016 781 05 Borlänge Tel: 0243-23 95 50 info@fornby.se

Hjalle Östman

Rektor

Fornby folkhögskola, Box 5016, 781 05 Borlänge 0243-23 95 05 ho@fornby.se

Bekräftelseavgift

Undervisningen på Fornby är avgiftsfri. Däremot tar skolan ut en bekräftelseavgift:

  • Avgift för Borlängekurserna är 950 kr per läsår. 
  • Falun- och Ludvikafilialerna - 475 kr per läsår.

Avgiften, som ska vara betald före kursstart, är obligatorisk och återbetalas inte efter påbörjade studier, oavsett om du deltar i de olika arrangemangen eller inte.

Bekräftelseavgiften avser kostnader för gemensamma högtider och fester under året samt en studieresa. I Borlänge ingår lunch under den första kursveckan på höst­terminen samt eftermiddagskaffe under hela läsåret. Läs mer om våra måltider under Praktisk information.

Bokkonto

För att hålla priserna nere köper skolan in böcker, räknare, skrivböcker och annat arbetsmaterial.

Varje studerande betalar 2400 kr till ett personligt bokkonto inför kursstarten. Kostnaden för böcker, räknare, skriv­böcker, arbetsmaterial etc. dras sedan från kontot och eventuellt återstående summa återbetalas vid läsårets slut. Om kostnaden blir högre regleras detta fortlöpande.

Obligatoriska kostnader är 450 kr för kopior/utskrifter/eget arbetsmaterial samt 100 kr för tillgång till Nationalencyk­lo­pedin på webben.

För följande kurser gäller andra summor:

  • Kurs för vuxna med förvärvad hjärnskada. Här är bokkontot 500 kr per termin om du inte bor på skolan och 750 kronor per termin om du bor på skolan.
  • Konstkurs. Materialkontot är 5000 kr första året och cirka 1000 kr det andra.
  • Textilkurs. Kostnaden beror på vilka material den studerande väljer att arbeta i.