Vägen till ett välvårdat Dalarna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Med målet att skapa en patientsäker, högkvalitativ och hållbar hälso- och sjukvård i framtiden har landstingsfullmäktige fattat beslut om att genomföra den struktur- och förändringsplan som tjänstemannaledningen och verksamhetscheferna i landstinget har tagit fram. Planen innefattar hela Landstinget Dalarna och beräknas ge en ekonomisk effekt på drygt 700 miljoner kronor till och med 2019, och skapa en hållbar och balanserad ekonomi från och med 2016.