Forskning och utveckling

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Laboratoriemiljö med glasbehållare i fokus.

Forskningsfrågorna växer fram i en ständigt pågående dialog med medborgare, politiker och tjänstemän i landstinget, Region Dalarna, Dalarnas kommunförbund samt länets femton kommuner.

Satsning för att åstadkomma en god och aktiv forskningsverksamhet, skall ses som ett svar på de behov av ny kunskap som hälso- och sjukvården ständigt har att möta och de behov regionen har av att attrahera kompetent personal till Dalarna.