Huset där Centrum för klinisk forskning i Falun finns

Välkommen till Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

CKF är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Landstinget Dalarna. Samarbetet är till för att stödja den kliniska forskningen inom vårdvetenskap och medicinsk vetenskap inom såväl primärvård som specialistvård.

  • 1
  • 2

Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Stäng

Kontakt

Karin Björling

Administratör

023-183 18 karin.bjorling@ltdalarna.se

Cecilia Lundgren

Sekreterare

023 - 183 07 cecilia.lundgren@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nyheter

Kalender