Fortbildning för läkemedelsansvariga läkare 2018 - Landstinget Dalarna

Fortbildning för läkemedelsansvariga läkare 2018

Stäng

Kontakt

Karin Björling

Administratör

0720-835921 karin.bjorling@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Läkemedelskommittén och CKF fortsätter med sitt åtagande att återkommande ge producent­obunden fortbildning till alla läkemedelsansvariga läkare på vårdcentraler och kliniker i Landstinget Dalarna.

Onsdagen den 19 september 2018 kl. 08.30 – 16.00 i CKFs lokal, Falun

Anmälan senast den 24 augusti via webbformuläret här nedan.

Detta är våra preliminära programpunkter för dagen: 

  • Lämpliga och olämpliga läkemedel till patienter som opererat Gastric Bypass
  • Att förebygga, utreda och behandla kärlskador
  • Ny författning för läkemedelshantering- konsekvenser för läkares arbetssätt
  • Läkemedelsförsörjning i landstingets egen regi- Erfarenheter från första året, hur gå vidare
  • Nytt från TLV och Läkemedelsverket
  • Nationell läkemedelslista och andra nyheter om våra IT-system
  • Kliniska läkemedelsstudier- hur organisera
Anmälan till utbildning för läkemedelsansvariga läkare 2018 
Namn:
E-post:
Klinik/Enhet:
Jag deltar i utbildningsdagen:
Övriga önskemål, specialkost, mm: