Ansökan om forskningsfinansiering

Stäng

Kontakt

Cecilia Lundgren

Sekreterare

0720-833835 cecilia.lundgren@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Aktuella utlysningar:

Ansökningssystemet för ansökan till doktorand- och postdoktjänst är nu stängt. Centrumrådet har sitt beslutande sammanträde den 13 november 2018.

Ansökan om doktorandtjänst Centrum för Klinisk Forskning Dalarna 

Ansökan om postdoktjänst Centrum för Klinisk Forskning Dalarna 


Kommande utlysningar:

Sista dag att ansöka om f
orskningsanslag i nästa ansökningsomgång är 1 mars 2019. Ansökningsomgången öppnar cirka en månad innan sista ansökningsdag.


Sök ett startbidrag  – du som vill komma igång med ett kliniskt forskningsprojekt!

Du kan när som helst under året kan ansöka om 50 000 kronor för att få tid att skriva en forskningsplan för ett avhandlingsarbete med patientnära kliniska frågeställningar.

En projektskiss med bakgrund (inklusive kunskapslucka), syfte, frågeställningar, övergripande metodbeskrivning och planerade delstudier (word-dokument max 3 sidor) skickas tillsammans med CV till föreståndare Erica Schytt, erica.schytt@ltdalarna.se, med kopia till cecilia.lundgren@ltdalarna.se  Ansökan bedöms av de fyra Dala-ledamöterna i Centrumrådet. Du ska ha förankrat planerad forskarutbildning med din verksamhetschef.     

Kontakta gärna Erica Schytt för mer information.


Ansökan om forskningsfinansiering från Centrum för Klinisk Forskning Dalarna 

Ansökan om forskningsfinansiering från Regionala forskningsrådet för Uppsala-Örebroregionen 


Senaste utlysning:

Den 1 mars 2018 var sista ansökningsdag för att söka forskningsanslag detta år. Centrumrådet hade sitt beslutande sammanträde den 17-18 april 2018. Se tilldelningen av forskningsanslag.

Ansökningssystemet för 2017 års doktorand- och postdoktjänster är nu stängt. Den 7 november 2017 hade Centrumrådet sitt beslutande sammanträde. Se tilldelningen av forskningsstöd (tjänster).