Ansökan om forskningsfinansiering

Stäng

Kontakt

Maria Pilawa

Sekreterare CKF

023-183 07 maria.pilawa@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kommande utlysningar:
Den 1 oktober 2016 är sista ansökningsdag för doktorandtjänst och postdoktjänst.
Den 1 mars 2017 är sista ansökningsdag för att söka anslag.

Ansökan om forskningsfinansiering från Centrum för Klinisk Forskning Dalarna


Ansökan om forskningsfinansiering från Regionala forskningsrådet för Uppsala-Örebroregionen 


Sök ett startbidrag  – du som vill komma igång med ett kliniskt forskningsprojekt!

Ett startbidrag innebär att du när som helst under året kan ansöka om 50 000 kronor för att påbörja inläsning och planering inför ett kommande avhandlingsarbete med patientnära kliniska frågeställningar.

Inga formulär behövs utan du lämnar in en beskrivning av den/de planerade studierna i ett vanligt word-dokument och ett CV. Ansökan bedöms av de fyra ledamöterna i Centrumrådet som har sin bas i Landstinget Dalarna. Givetvis skall du ha förankrat planerad forskarutbildning med din verksamhetschef.    
Ansökan skickas in till föreståndare Erica Schytt, erica.schytt@ltdalarna.se,  med en kopia till maria.pilawa@ltdalarna.se