Etikprövning

Stäng

Kontakt

Cecilia Lundgren

Sekreterare

0720-833835 cecilia.lundgren@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Information till forskare som ska skicka in etikansökan för sin forskning

Behörig företrädare för forskningshuvudman ska underteckna etikansökan (rubrik 1:2 i ansökningsformuläret) och i Landstinget Dalarna är det forskningschef Lars Wallin. Kontakta  lars.wallin@ltdalarna.se vid frågor om ansökan.

CKF betalar avgiften för etikprövning. Etikprövningsnämnden behandlar inte ärendet förrän betalning inkommit. Kontakta cecilia.lundgren@ltdalarna.se