Information för ST-läkare - Landstinget Dalarna

Information för ST-läkare

Stäng

Kontakt

Karin Björling

Administratör

0720-835921 karin.bjorling@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Utbildningar

Kurs i Vetenskapligt syn- och förhållningssätt (delmål 19) våren 2018

Del 1 äger rum 19-23 februari
Del 2 äger rum 2-4 maj

 


Kurs i Vetenskapligt syn- och förhållningssätt (delmål 19) hösten 2018

Del 1 äger rum 10-14 september
Del 2 äger rum 22-23 november

Anmälan och mer info finns på
http://ar.ltdalarna.se/arbetsrum/AR000005/Sidor/utbildningar-kurser-st.aspx


Riktlinjer för utlämnande av patientuppgifter vid kvalitetssäkringsarbete och/eller vetenskapligt uppsatsarbete