Information för ST-läkare

Stäng

Kontakt

Maria Pilawa

Sekreterare CKF

023-183 07 maria.pilawa@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Det finns möjlighet att ansöka om stipendier om 25.000 kr - Stiftelsen Lasarettsläkare F. Olaisons fond för ST-läkare i Landstinget Dalarna.
Nästa period är hösten 2016 med sista ansökningsdag den 1 november 2016. Obs! förlängd ansökningstid till 1/11!

Ansökan om stipendium 


Utbildningar

Kurs i Vetenskapligt syn- och förhållningssätt (delmål 19) hösten 2016

Kursen äger rum 3-7 oktober 2016 och med uppföljningsdagar 5-6 december.


Riktlinjer för utlämnande av patientuppgifter vid kvalitetssäkringsarbete och/eller vetenskapligt uppsatsarbete