ST-uppsatser

Stäng

Kontakt

Karin Björling

Administratör

0720-835921 karin.bjorling@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Här nedan publiceras ST-arbeten

2016

Kartläggning av vårdnivå för ambulanspatienter utan behov av akutsjukvård
Emil Péclard, november 2016

Potträning - Hur blir barn torra? Strategier, förlopp och förutsättningar beskrivna av föräldrar och BVC-sjuksköterskor i Falun. Del 1: BVC-sjuksköterskorna.
Terese Nilsson, september 2016

Potträning - Hur blir barn torra? Strategier, förlopp och förutsättningar beskrivna av föräldrar och BVC-sköterskor i Falun. Del 2:Föräldrarna.
Anna Leijon, september 2016

Har kvinnor med misstänkt bakteriell cystit som får antibiotika via telefonkontakt med sjuksköterska på
Falu Vårdcentral växt av bakterier i urinen?
Sara Åkerberg, Februari 2016

2015

Handläggning av naevusfall vid Vårdcentral Domnarvet – en deskriptiv journalstudie 
Ahmad Armando El Hage, ST-läkare, VC Jakobsgårdarna Oktober 2015

D-vitaminstatus och förekomst av latent tuberkulos hos nyinvandrande somaliska ungdomar
Marie Thelander September 2015

Tonsillit: följer vi riktlinjerna vid Älvdalens vårdcentral?
Elias Sandén Sommaren 2015
 

Utvärdering av rutiner för demensutredning vid Rättviks vårdcentral
Damien Dugne april 2015

2014

D-vitaminnivåer och smärta hos gravida och ammande kvinnor med svensk och somalisk bakgrund
Mirja Kostela Waldenström, Februari 2014

Kartläggning av omeprazolförskrivning på Vansbro Vårdcentral
Pamela Clare Ntaki 2014

Herpes Zoster
Lena Hellsten, Långshyttan vårdcentral September 2014
 

Hypertonibehandling på Malungs Vårdcentral vid nydebuterad typ 2-diabetes, Jelle Abdirahman,2014