Henricson Anders

Stäng

Kontakt

Anders Henricson

Läkare

anders.henricson@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Överläkare, Ortopedkliniken, Falu lasarett. Disputerade vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap vid Umeå universitet i maj 2008.

Porträttbild Anders Henricson

Projekt

Total knäartroplastik. Utvärdering av faktorer för förbättring av långtidsfunktionen, speciellt avseende den yngre patienten.

Total fotledsprotes, analyser och rapporter från Svenska Fotledsregistret.

Min avhandling kartlade migrationsmönster (=mikrorörelser) hos moderna designer av knäledsproteser, vilka skulle kunna tänkas användas för de yngre (< 55-60 år) patienterna med svår knäartros. Resultaten pekade på att ocementerade knäledsproteser belagda med hydroxy-apatit eller s.k. Trabecular Metal, TM (en porös tantalumkonstruktion) skulle kunna ha god långtidsprognos även hos yngre patienter.
5-års uppföljning har visat att komponenterna är stabila, dvs de rör sig inte över tid (= förmodad god långtidsprognos). Kontrollgruppen med konventionell cementerad komponent visade sig också ha varit stabil över 5 år, vilket aldrig tidigare visats för cementerad knäledsprotes. 10-års-uppföljning kommer 2014!

Mitt andra forskningsområde rör fotledsproteser, där Falun är ett av de största centra i Sverige. Ett flertal rapporter från Svenska Fotledsregistret ( som jag initierade 1997) har publicerats. Jag deltar i två studier med en doktorand vid Ortopedklin.i Malmö, dels resultat efter byte av proteskomponenter efter olika typer av proteshaverier, dels resultat efter steloperation i fotleden efter havererad fotledsprotes. Ytterligare pågående projekt är uppföljning och analys av själupplevt resultat hos patienter med steloperation i bägge fotlederna. Ett ST-projekt vid Ort.Klin i Falun (Martin Fredriksson) skall analysera självupplevt resultat hos patienter med protes i ena fotleden och steloperation i den andra.

Vetenskapliga publikationer:

Good outcome scores and high satisfaction rate after primary total ankle replacement. Acta orthopaedica. 2017;88(6):675-80.

Bilateral Arthrodesis of the Ankle Joint: Self-Reported Outcomes in 35 Patients From the Swedish Ankle Registry.
J Foot Ankle Surg. 2016 Nov - Dec;55(6):1195-1198. doi: 10.1053/j.jfas.2016.07.014. Epub 2016 Sep 7.

Trabecular metal tibial knee component still stable at 10 years.
Acta Orthop. 2016 Oct;87(5):504-10. doi: 10.1080/17453674.2016.1205169. Epub 2016 Jun 30

Outcome after salvage arthrodesis for failed total ankle replacement. Foot Ankle Int 2016;37:255-261

Total ankle replacement and contralateral ankle arthrodesis in 19 patients from the Swedish Ankle Registry. Self-reported function and satisfaction. Foot Ankle Surg 2016;22(1):32-34. 

Survival Analysis of the Single- and Double-Coated STAR Ankle up to 20 Years: Long-Term Follow-up of 324 Cases From the Swedish Ankle Registry.
Foot Ankle Int. 2015 Oct;36(10):1156-60. doi: 10.1177/1071100715579863. Epub 2015 Apr 10

Poor prosthesis survival and function after component exchange of total ankle prostheses.
Acta Orthop. 2015 Feb 12:1-5. 

The Swedish National Ankle Registry. 2014 Fuß & Sprunggelenk 12(2): 65-69.

The outcome of total ankle replacement: A systematic review and meta-analysis.
Bone Joint J. 2013 Nov 1;95-B(11):1500-7. doi: 10.1302/0301-620X.95B11.31633

Trabecular metal tibia still stable at 5 years.
Acta Orthop. 2013 Aug;84(4):398-405. doi: 10.3109/17453674.2013.799418. Epub 2013 May 13.

10-year survival of total ankle arthroplasties.
Acta Orthop. 2011 Dec;82(6):655-9. Epub 2011 Nov 9.

What is a revision of total ankle replacement?
Foot Ankle Surg. 2011 Sep;17(3):99-102. Epub 2010 Mar 12.

Use of a trabecular metal implant in ankle arthrodesis after failed total ankle replacement.
Acta Orthop 2010;81(6):745-747

The AES total ankle replacement: A mid-term analysis of 93 cases.
Foot Ankle Surg. 2010 Jun;16(2):61-4. Epub 2009 Jul 25.

Cemented versus uncemented fixation of the femoral component of the NexGen CR total knee replacement in patients younger than 60 years: a prospective randomised controlled RSA study.
Knee. 2009 Jun;16(3):200-6. Epub 2008 Dec 19.

A trabecular metal tibial component in total knee replacement in patients younger than 60 years: a two-year radiostereophotogrammetric analysis.
J Bone Joint Surg Br. 2008 Dec;90(12):1585-93

The Swedish Ankle Arthroplasty Register: An analysis of 531 arthroplasties between 1993 and 2005. 
Acta Orthop. 2007 Oct;78(5):569-74.

Secondary surgery after total ankle replacement: The influence of preoperative hindfoot alignment
Foot and Ankle Surgery
Volume 13, Issue 1, 2007, Pages 41-44 
  

Uncemented HA-coated implant is the optimum fixation for TKA in the young patient.
Clin Orthop Relat Res. 2006 Jul;448:129-39

Mobile bearings do not improve fixation in cemented total knee arthroplasty.
Clin Orthop Relat Res. 2006 Jul;448:114-21

Avhandlingen: Total knee arthroplasty: aspects on improved fixation in the younger patient.