Källberg Ann-Sofie

Stäng

Kontakt

Ann-Sofie Källberg

Sjuksköterska

ann-sofie.kallberg@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Leg. sjuksköterska, med mag och vårdutvecklare vid Akutkliniken Falun och doktorand vid Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna.

Porträttbild Ann-Sofie Källberg

Projekt

Multitasking på akutmottagning – att ha "många bollar i luften"

Projektet ingår som en del i ett samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet i Solna och Högskolan Dalarna och fokuserar på svensk akutmottagningsmiljö. Projektets övergripande mål är att beskriva patientsäkerhet med fokus på aktiviteter, avbrott och avvikelser på svenska akutmottagningar.

Arbetsmiljön på akutmottagningar har beskrivits som dynamisk, komplex och sårbar för avvikelser. Forskningen växer internationellt rörande patientsäkerhet på akutmottagningar och resultat indikerar att ökat patientantal, frekventa avbrott och "multitasking" dvs. att utöva flera aktiviteter simultant bidrar till avvikelser. Internationella studier visar också att sjuksköterskor spelar en viktig roll i att identifiera och förhindra avvikelser. Patienter, både på akutmottagningar och inneliggande, kan även identifiera avvikelser som rör deras vård. Men det finns begränsad kunskap om vilken typ av aktiviteter, avbrott och avvikelser som förekommer i svensk akutmottagningsmiljö och på vilket sätt personalen och verksamheten påverkas i form av nedsatt produktivitet och effektivitet och vilka effekter det har för patienternas säkerhet. I Sverige finns inget gemensamt avvikelserapporteringssystem varför det saknas tillgänglig kunskap om avvikelser som inträffar på akutmottagningar i ett nationellt perspektiv. Möjligheten att minska avvikelser i sjukvården beror på en förståelse för typer och mönster i de avvikelser som uppstår i olika verksamheter.

Med min del i projektet vill jag beskriva;

  1. Förekomst och typ av avvikelser som rapporteras på svenska akutmottagningar
  2. Förekomst och typ av avbrott som personal på akutmottagningar utsätts för och deras uppfattningar om avbrott
  3. Vilka faktorer som bidrar till avvikelser på svenska akutmottagningar
  4. Vilka strategier vårdpersonal använder för att upptäcka och identifiera avvikelser på akutmottagningar

Engelsk projekttitel; Emergency Department work environment and its impact on patient safety.

Medarbetare; Anna Ehrenberg, professor Högskolan Dalarna, Katarina Göransson, docent Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Jan Florin, Med Dr, Högskolan Dalarna, Jan Östergren, professor Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Lena Berg, doktorand KI och Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Vetenskapliga artiklar

Contributing factors to errors in Swedish emergency departments. 2014 International emergency nursing.

Interruptions in emergency department work: an observational and interview study.
BMJ Qual Saf. 2013 Apr 12. [Epub ahead of print]

Medical errors and complaints in emergency department care in Sweden as reported by care providers, healthcare staff, and patients - a national review.
Eur J Emerg Med. 2013 Feb;20(1):33-8. doi: 10.1097/MEJ.0b013e32834fe917
.

Avhandlingen: Patient safety in the emergency department : errors, interruptions and staff experience