Svärd Anna

Stäng

Kontakt

Anna Svärd

Läkare

anna.svard@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Läkare vid Kliniken för reumatologi, Falu lasarett och doktorand med arbetsplats på CKF och handledare vid Linköpings universitet.

Porträttbild Anna Svärd

Projekt

Ledgångsreumatism (RA) är en sjukdom som drabbar knappt 1 % av befolkningen, dubbelt så många kvinnor som män. Den ger ledinflammationer, efterhand leddestruktioner, ibland engagemang av andra organ och medför även ökad dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar. RA är inte en homogen sjukdomsgrupp, det finns RA-patienter med en mild variant, och det finns de med en ilsknare variant. Det senaste decenniet har behandlingen av RA genomgått en dramatisk förbättring, med tidigt insatt behandling och tillkomst av nya immunmodulerande läkemedel, som i stor utsträckning kan förhindra sjukdomens konsekvenser.

Utifrån detta blir det viktigt att tidigt identifiera patienter med RA, för att tidigt kunna starta effektiv behandling. Det är också önskvärt att tidigt kunna skilja ut de patienter som har en mild variant från de som har en ilsknare variant, för att kunna anpassa behandlingen. Man analyserar redan nu i klinisk vardag antikroppar mot citrullinerade peptider, t ex anti-CCP, som har hög specificitet för RA och har visat sig vara en prognostiskt ogynnsam faktor.

Mitt arbete syftar till att närmare undersöka de olika autoantikroppar som förekommer vid RA, och hur dessa kan utnyttjas för att ställa diagnosen, och som prognostisk markör för hur allvarlig sjukdom en specifik individ har. Förhoppningen är också att detta arbete ska bidra till förståelsen för patogenesen vid RA.

Vetenskapliga publikationer

Incidence and prevalence of gout in Western Sweden.
Arthritis Res Ther. 2016 Jul 13;18:164. doi: 10.1186/s13075-016-1062-6

Circulating secretory IgA antibodies against cyclic citrullinated peptides in early rheumatoid arthritis associate with inflammatory activity and smoking.
Arthritis Res Ther. 2016 May 23;18(1):119. doi: 10.1186/s13075-016-1014-1.

Associations with smoking and shared epitope differ between IgA- and IgG-class antibodies to cyclic citrullinated peptides in early rheumatoid arthritis.
Arthritis Rheumatol. 2015 May;67(8):2032-7. doi: 10.1002/art.39170.

Salivary IgA antibodies to cyclic citrullinated peptides (CCP) in rheumatoid arthritis
Immunobiology, Available online 4 May 2012

A comparison between IgG- and IgA-class antibodies to cyclic citrullinated peptides and to modified citrullinated vimentin in early rheumatoid arthritis and very early arthritis.
J Rheumatol. 2011 Jul;38(7):1265-72. Epub 2011 Apr 1.

Presence and utility of IgA-class antibodies to cyclic citrullinated peptides in early rheumatoid arthritis: the Swedish TIRA project.
Arthritis Res Ther. 2008;10(4):R75. Epub 2008 Jul 4.

Avhandlingen

Circulating and Mucosal Antibodies to Citrullinated Antigens in Rheumatoid Athritis.