Lindström Annika

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Överläkare, Postdoc CKF, Falun. Affiliering: Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Uppsala Universitet, Uppsala. Clinical Research Center, Faculty of Health and Medical Sciencies, Örebro university, Örebro.

Annika Lindström

Avhandling: Prognostic factors for squamous cell cervical cancer: tumor markers, hormones, smoking, and S-phase fraction.

Kliniskt verksam som privatpraktiserande läkare i Bjursås, Falu kommun, med samverkansavtal enligt nationella läkarvårdstaxan.

Specialistläkare: obstetrik – gynekologi 1987

Disputerade 2010, Gynekologisk Onkologi,
Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå Universitet.

Forskningsområden

Prognostiska faktorer för invasiv cancer i livmoderhalsen.

Tumörmarkörer vid CIN och invasiv cervixcancer.

HPV och dysplasi hos äldre kvinnor.

Behandling av ”Urethral Pain Syndrome” (UPS) hos kvinnor.

 

Aktuella pågående forskningsprojekt med EPN godkännande;

1.     HPV prevalence and HPV-related dysplasia in elderly women

2.     Prevalence of HPV and dysplasia, a self-sampling study in elderly women.

3.     Äldre kvinnors erfarenheter av självprovtagning med HPV test, enkät och intervjustudie.

4.     Naturalförlopp av HPV infektion hos äldre kvinnor

5.     Naturalförlopp av HPV infektion hos äldre kvinnor som insjuknat i cervixcancer. 

6.     Behandling av Urethral Pain Syndrome (UPS) i Sverige. Enkätstudie. 

7.     Biomarkörer för persistens av HPV samt progression vid förstadier till livmoderhalscancer.

 

Projektledare och ansvarig för projekt 1-6, medarbetare i projekt nr 7.

Forskning i samarbete med Uppsala Universitet och Örebro Universitet.

Medarbetare i olika projekt: Professor Matts Olovsson, Professor Ulf Gyllensten, PhD Inger Gustavsson Uppsala Universitet, Gynekolog och gynonkolog Ruth Hermansson Onkologkliniken, Örebro. professor Mats G Karlsson, PhD Gisela Helenius, PhD Gabrielle-Lillsunde Larsson, doktorand Malin Kaliff Örebro Universitet, docent Tibor Tot Falun, professor Erik Wilander Gävle, PhD Catharina Gustafsson, CKF, Falun, Björn Lindström MD, CKF Falun.

Vetenskapliga publikationer

HPV prevalence and HPV-related dysplasia in elderly women
PLOS One Medicine. Ruth S. Hermansson, Matts Olovsson, Emelie Hoxell, Annika K. Lindström.  Published: January 10, 2018. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189300

Urethral instillations of clobetasol propionate and lidocaine: a promising treatment of urethral pain syndrome 
Clin. Exp. Obstet. Gynecol. - ISSN: 0390-6663 XLIII, n. 6, 2016

doi: 10.12891/ceog3178.2016 

Immunohistochemical LRIG3 expression in cervical intraepithelial neoplasia and invasive squamous cell cervical cancer: association with expression of tumor markers, hormones, high-risk HPV-infection, smoking and patient outcome 
Eur J Histochem.
2014 Apr 15;58(2):2227. doi: 10.4081/ejh.2014.2227.

Correlation between LRIG1 and LRIG2 expressions and expression of 11 tumor markers, with special reference to tumor suppressors, in CIN and normal cervical epithelium.
Gynecol Oncol. 2011 May 30. [Epub ahead of print]

LRIG2 in contrast to LRIG1 predicts poor survival in early-stage squamous cell carcinoma of the uterine cervix
Acta Oncologica
Posted online on 16 Jun 2010.

Discrepancies in expression and prognostic value of tumor markers in adenocarcinoma and squamous cell carcinoma in cervical cancer.
Anticancer Res. 2009 Jul;29(7):2577-8.

LRIG1 and squamous epithelial uterine cervical cancer: correlation to prognosis, other tumor markers, sex steroid hormones, and smoking.
Int J Gynecol Cancer. 2008 Mar-Apr;18(2):312-7. Epub 2007 Jul 11

Associations between ten biological tumor markers in squamous cell cervical cancer and serum estradiol, serum progesterone and smoking.
Anticancer Res. 2007 May-Jun;27(3B):1401-6.

Predicting the outcome of squamous cell carcinoma of the uterine cervix using combinations of individual tumor marker expressions.
Anticancer Res. 2007 May-Jun;27(3B):1609-15.

Correlation between serum estradiol/progesterone ratio and survival length in invasive squamous cell cervical cancer.
Anticancer Res. 2005 Jan-Feb;25(1B):611-6.

Diagnostic, endocrinological, behavioral, and DNA ploidy differences between squamous cell and adenomatous carcinoma of the cervix uteri.
Oncol Res. 2004;14(7-8):321-4.

Correlations between serum progesterone and smoking, and the growth fraction of cervical squamous cell carcinoma.
Anticancer Res. 2000 Sep-Oct;20(5C):3637-40.

Avhandling:Prognostic factors for squamous cell cervical cancer: tumor markers, hormones, smoking, and S-phase fraction.