Hedin Skogman Barbro

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Överläkare, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken i Dalarna och medicine doktor. Är aktiv forskare inom området fästingburna infektioner. Innehar en post-doc tjänst på 50% på CKF under 2014-2015 och arbetar resterande tid som barnläkare vid Barn och Ungdomsmedicinska kliniken i Dalarna.

Barbro Hedin Skogman

 Barbro Hedin Skogman har skrivit en avhandling kopplad till Linköpings universitet 2008: ”Neuroborrelios hos barn och ungdom - kliniska, immunologiska och diagnostiska aspekter”

Borrelia-infektion hos barn och vuxna är den vanligaste fästingburna infektionen i Sverige och orsakas av en bakterie som heter Borrelia burgdorferi. Den sprids till människa via fästingbett och kan orsaka besvär från hud, leder, hjärtmuskel och nervsystem. När nervsystemet är infekterat kallas det neuroborrelios. Infektionen behandlas med antibiotika.

Avhandlingen handlar om Neuroborrelios hos barn avseende kliniska symptom, laborativa provsvar och tillfrisknande. Länkar till artiklarna och den elektroniska versionen av avhandlingen finns nedan.

En långtidsuppföljning av barn med Neuroborrelios visar på god utläkning överlag, men vissa barn får, trots adekvat antibiotika behandling, kvarstående besvär av ansiktsförlamning, nedsatt rörelse- eller känselförmåga. Koncentrationsförmågan var inte nedsatt jämfört med friska kontrollbarn. Resultaten har publicerats i Pediatrics, se länk nedan.

”Fästingburna infektioner hos barn – etiologi och diagnostik” är en studie där man samlar in blodprov och ryggvätskeprov från barn som utreds för misstänkt Neuroborrelios för att undersöka om det förekommer tecken på annan fästingburen infektion, tex virus som kan ge fästingburen hjärninflammation (TBE) eller bakterier som kan ge fästingfeber (Rickettsia eller Anaplasma). Man vill också utveckla bättre diagnostiska test för Neuroborrelios hos barn. Insamling och analys pågår under 2011 – 2014 i samarbete med forskare i olika delar av Sverige. Flera ST-läkare i Dalarna och en läkarstudent från Linköping har varit involverade i delarbeten i studien. Publicerade artiklar finns nedan.  

”STING-studien” är en studie som pågår i Sverige, Norge och på Åland. Man samlar in fästingar som suttit på människa och tar blodprov på de personer som blivit fästingbitna. Syftet är att undersöka hur stor risk det är att smittas av olika fästingburna infektioner vid fästingbett i olika delar av Skandinavien. Målet är att samla in 10 000 fästingar och blodprov. 8-10 vårdcentraler i Dalarna har deltagit i STING-studien, vilket har koordineras via CKF. Insamlingen är avslutad dec 2014.                   

http://www.stingstudien.se/

Vetenskapliga publikationer:

The NeBoP score - a clinical prediction test for evaluation of children with Lyme Neuroborreliosis in Europe.
BMC Pediatr. 2015 Dec 17;15(1):214. doi: 10.1186/s12887-015-0537-y.

Antibodies to decorin-binding protein B (DbpB) in the diagnosis of Lyme neuroborreliosis in children. 2014 Int J Infect Dis 28: 160-163.

Are There Undiagnosed TBE-, Herpes-or Enteroviral Infections among Children Being Evaluated for Lyme Neuroborreliosis? 2014 Open Journal of Clinical Diagnostics 4(03): 123.

Can ELISPOT Be Applied to A Clinical Setting as A Diagnostic Utitlity for Neuroborreliosis? Cells 2012, 1, 153-167

Are There Undiagnosed TBH-, Herpes- or Enteroviral Infections among Children Being Evaluated for Lyme Neuroborreliosis? Open Journal of Clinical Diagnostics, 2014, 4, 123-129

Antibodies to decorin-binding protein B (DbpB) in the diagnosis of Lyme neuroborreliosis in children.
Int J Infect Dis. 2014 Nov;28:160-3. doi: 10.1016/j.ijid.2014.07.006. Epub 2014 Oct 12.

Cerebrospinal fluid chemokine CXCL13 in the diagnosis of neuroborreliosis in children.(2013) Scand J Infect Dis 45(7): 526-530.

Long-term Clinical Outcome After Lyme Neuroborreliosis in Childhood.
Pediatrics. 2012 Aug;130(2):262-9. Epub 2012 Jul 16.

Adaptive and innate immune responsiveness to Borrelia burgdorferi sensu lato in exposed asymptomatic children and children with previous clinical Lyme borreliosis.
Clin Dev Immunol. 2012;2012:294587. doi: 10.1155/2012/294587. Epub 2011 Dec 5.

Seroprevalence of Borrelia IgG antibodies among young Swedish children in relation to reported tick bites, symptoms and previous treatment for Lyme borreliosis: a population-based survey.
Arch Dis Child. 2010 Dec;95(12):1013-6. Epub 2010 Aug 10.

T-cell epitope mapping of the Borrelia garinii outer surface protein A in lyme neuroborreliosis.
Scand J Immunol. 2009 Aug;70(2):141-8.

Lyme neuroborreliosis in children: a prospective study of clinical features, prognosis, and outcome.
Pediatr Infect Dis J. 2008 Dec;27(12):1089-94.

Improved laboratory diagnostics of Lyme neuroborreliosis in children by detection of antibodies to new antigens in cerebrospinal fluid.
Pediatr Infect Dis J. 2008 Jul;27(7):605-12.

Up-regulation of Borrelia-specific IL-4- and IFN-gamma-secreting cells in cerebrospinal fluid from children with Lyme neuroborreliosis.
Int Immunol. 2005 Oct;17(10):1283-91

Acute facial palsy in children--a 2-year follow-up study with focus on Lyme neuroborreliosis.
Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2003 Jun;67(6):597-602

Avhandlingen: Neuroborreliosis in childhood: Clinical, immunological and diagnostic aspects

Media under våren 2016

Läkartidningen, Nya rön, 2 maj 2016
http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2016/04/Test-kan-hjalpa-till-att-klarlagga-vilka-barn-som-har-neuroborrelios/

SVT lokala nyheter 25 maj 2016:
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/nytt-test-ska-hjalpa-sjuka-barn

Dalarnas tidningar, 25 maj 2016:
http://www.dt.se/dalarna/barnlakare-fran-dalarna-bakom-nytt-snabbare-test-for-borrelia

Dalademokraten 24 maj 2016:
http://www.dalademokraten.se/dalarna/falun/dalalakare-bakom-ny-test-av-borrelia-hos-barn

TV4 Nyheterna, riks 2 juni 2016:
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/i-falun-finns-nytt-test-f%C3%B6r-att-snabbare-uppt%C3%A4cka-borrelia-hos-barn-3396894