Hedin Skogman Barbro

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Överläkare, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken i Dalarna och medicine doktor. Är aktiv forskare inom området fästingburna infektioner. Innehar en post-doc tjänst på 25% på CKF t.o.m. 2020 och arbetar resterande tid som barnläkare vid Barn och Ungdomsmedicinska kliniken i Dalarna.

Barbro Hedin Skogman

Barbro Hedin Skogman jobbar som barnläkare vid Barn- och ungdomsmedicin Dalarna. Hon jobbar också som post-doc forskare in om Landstinget Dalarna med uppdrag att organisera seminarier vid CKF, handleda ST-läkare inom deras vetenskapliga projekt samt delta vid kurs inom vetenskapligt förhållningssätt för ST-läkare vid CKF.

Barbro Hedin Skogman har 2008 skrivit en avhandling kopplad till Linköpings universitet: ”Neuroborrelios hos barn och ungdom - kliniska, immunologiska och diagnostiska aspekter”. Den handlar om Borrelia infektion i nervsystemet, sk Neuroborrelios, hos barn i Sverige med fokus på kliniska symptom, laborativa provsvar och tillfrisknande. Länkar till artiklarna och den elektroniska versionen av avhandlingen finns nedan.

En långtidsuppföljning av barn med Neuroborrelios är också gjord och den visar på god utläkning överlag, men vissa barn får, trots adekvat antibiotika behandling, kvarstående besvär av ansiktsförlamning, nedsatt rörelse- eller känselförmåga. Koncentrationsförmågan var inte nedsatt jämfört med friska kontrollbarn. Resultaten har publicerats enligt länk nedan.

”Fästingburna infektioner hos barn – etiologi och diagnostik” är en studie där man samlar in blodprov och ryggvätskeprov från barn som utreds för misstänkt Neuroborrelios för att undersöka om det förekommer tecken på annan fästingburen infektion, tex virus som kan ge fästingburen hjärninflammation (TBE) eller bakterier som kan ge fästingfeber (Rickettsia eller Anaplasma). Man vill också utveckla bättre diagnostiska test för Neuroborrelios hos barn. Insamling har pågått under 2011 – 2014 i samarbete med forskare i olika delar av Sverige och är nu under bearbetning och publicering, se länkar nedan. Flera ST-läkare i Dalarna och läkarstudenter från Linköping har varit involverade i delarbeten i studien.

”STING-studien” är en studie där man samlar in fästingar som suttit på människa och tar blodprov på de personer som blivit fästingbitna. Syftet är att undersöka hur stor risk det är att smittas av olika fästingburna infektioner vid fästingbett i olika delar av Skandinavien (Sverige, Norge och på Åland). Målet är att samla in 10 000 fästingar och blodprov. Tio vårdcentraler i Dalarna har deltagit i STING-studien, vilket har koordineras via CKF. Insamlingen är avslutad 2015 och resultat bearbetas och publiceras. http://www.stingstudien.se/

Barbro Hedin Skogman planerar en randomiserad kontrollerad läkemedels studie (FACE-studien) för barn med ansiktsförlamning med frågeställning om kortison kan förbättra utläkning av symtom. Denna studie blir en multicenter studie där 500 barn ska ingå och 9-12 centra runt om i Sverige ska delta, både Barn- och Öron-Näsa-Hals-kliniker. FACE-studien planeras köra igång januari 2019 och pågå tom december 2022. Sofia Karlsson, ST-läkare på ÖNH-kliniken vid Falu Lasarett är doktorand inom FACE-studien, kopplad till Centrum för Klinisk Forskning (CKF) Dalarna och Karolinska Institutet. Hon kommer att jobba aktivt med FACE-studien med Barbro Hedin Skogman som huvudhandledare och i samarbete med övriga forskare inom forskargruppen, med mål att skriva en avhandling inom ämnet.

 

Vetenskapliga publikationer

The chemokine CXCL13 in cerebrospinal fluid in children with Lyme neuroborreliosis. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2018 Aug 6.

Occurrence of erythema migrans in children with Lyme neuroborreliosis and the association with clinical characteristics and outcome – a prospective cohort study. BMC Pediatr. 2018 Jun 11;18(1):189.

The recomBead Borrelia antibody index, CXCL13 and total IgM index for laboratory diagnosis of Lyme neuroborreliosis in children. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2017 Nov;36(11):2221-2229.

Commentary on the NeBoP score – a clinical prediction test for children with Lyme neuroborreliosis. J Neurol Neuromed (2016) 1(6): 15-16.

Evaluation of two assays for CXCL13 analysis in cerebrospinal fluid for laboratory diagnosis of Lyme neuroborreliosis. APMIS. 2016 Nov;124(11):985-990. doi: 10.1111/apm.12596. Epub 2016 Sep 20.

The NeBoP score - a clinical prediction test for evaluation of children with Lyme Neuroborreliosis in Europe. BMC Pediatr. 2015 Dec 17;15(1):214. doi: 10.1186/s12887-015-0537-y.

Antibodies to decorin-binding protein B (DbpB) in the diagnosis of Lyme neuroborreliosis in children. 2014 Int J Infect Dis 28: 160-163.

Are There Undiagnosed TBE-, Herpes-or Enteroviral Infections among Children Being Evaluated for Lyme Neuroborreliosis? 2014 Open Journal of Clinical Diagnostics 4(03): 123.

Can ELISPOT Be Applied to A Clinical Setting as A Diagnostic Utitlity for Neuroborreliosis? Cells 2012, 1, 153-167

Are There Undiagnosed TBH-, Herpes- or Enteroviral Infections among Children Being Evaluated for Lyme Neuroborreliosis? Open Journal of Clinical Diagnostics, 2014, 4, 123-129

Antibodies to decorin-binding protein B (DbpB) in the diagnosis of Lyme neuroborreliosis in children.
Int J Infect Dis. 2014 Nov;28:160-3. doi: 10.1016/j.ijid.2014.07.006. Epub 2014 Oct 12.

Cerebrospinal fluid chemokine CXCL13 in the diagnosis of neuroborreliosis in children.(2013) Scand J Infect Dis 45(7): 526-530.

Long-term Clinical Outcome After Lyme Neuroborreliosis in Childhood.
Pediatrics. 2012 Aug;130(2):262-9. Epub 2012 Jul 16.

Adaptive and innate immune responsiveness to Borrelia burgdorferi sensu lato in exposed asymptomatic children and children with previous clinical Lyme borreliosis.
Clin Dev Immunol. 2012;2012:294587. doi: 10.1155/2012/294587. Epub 2011 Dec 5.

Seroprevalence of Borrelia IgG antibodies among young Swedish children in relation to reported tick bites, symptoms and previous treatment for Lyme borreliosis: a population-based survey.
Arch Dis Child. 2010 Dec;95(12):1013-6. Epub 2010 Aug 10.

T-cell epitope mapping of the Borrelia garinii outer surface protein A in lyme neuroborreliosis.
Scand J Immunol. 2009 Aug;70(2):141-8.

Lyme neuroborreliosis in children: a prospective study of clinical features, prognosis, and outcome.
Pediatr Infect Dis J. 2008 Dec;27(12):1089-94.

Improved laboratory diagnostics of Lyme neuroborreliosis in children by detection of antibodies to new antigens in cerebrospinal fluid.
Pediatr Infect Dis J. 2008 Jul;27(7):605-12.

Up-regulation of Borrelia-specific IL-4- and IFN-gamma-secreting cells in cerebrospinal fluid from children with Lyme neuroborreliosis.
Int Immunol. 2005 Oct;17(10):1283-91

Acute facial palsy in children--a 2-year follow-up study with focus on Lyme neuroborreliosis.
Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2003 Jun;67(6):597-602

Avhandlingen: Neuroborreliosis in childhood: Clinical, immunological and diagnostic aspects

Media under våren 2016

Läkartidningen, Nya rön, 2 maj 2016
http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2016/04/Test-kan-hjalpa-till-att-klarlagga-vilka-barn-som-har-neuroborrelios/

SVT lokala nyheter 25 maj 2016:
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/nytt-test-ska-hjalpa-sjuka-barn

Dalarnas tidningar, 25 maj 2016:
http://www.dt.se/dalarna/barnlakare-fran-dalarna-bakom-nytt-snabbare-test-for-borrelia

Dalademokraten 24 maj 2016:
http://www.dalademokraten.se/dalarna/falun/dalalakare-bakom-ny-test-av-borrelia-hos-barn

TV4 Nyheterna, riks 2 juni 2016:
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/i-falun-finns-nytt-test-f%C3%B6r-att-snabbare-uppt%C3%A4cka-borrelia-hos-barn-3396894