Rastad Cecilia

Stäng

Kontakt

Cecilia Rastad

Sjukgymnast

cecilia.rastad@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Anställd som sjukgymnast vid Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Falun och som forskare på deltid Institutionen för Neurovetenskap, Uppsala Universitet.

Porträttbild Cecilia Rastad

Med Dr, leg sjukgymnast. Disputerade mars 2009 vid Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Aktuella projekt

A. Fysisk aktivitet vid schizofreni

Titel: En beteendemedicinsk behandling för ökad fysisk aktivitet bland patienter med schizofreni.

Bakgrund. Schizofreni är en svår livslång psykisk sjukdom som ofta medför betydande handikapp. Patienterna har en 10-20 års kortare genomsnittlig livslängd än befolkningen i övrigt. Fysisk aktivitet kan förebygga sjukdom och förtidig död men många patienter med schizofreni är fysiskt inaktiva och har en stillasittande livsstil. Kunskapen om vilka metoder som på ett effektivt sätt kan hjälpa patienterna att bli mer fysiskt aktiva är otillräcklig.
Syfte. Att studera effekterna av en beteendemedicinsk behandling för ökad fysisk aktivitet bland patienter med schizofreni samt hur ökad fysisk aktivitet påverkar regleringen av det autonoma nervsystemet hos dessa patienter.
Metod/delstudier. Projektet består av följande delstudier: 1) Hindrande och underlättande faktorer för fysisk aktivitet – kvalitativ metod;
2-3) Användbarhet och tillämpbarhet av mätmetoder och intervention – observationsstudie och experimentell single-case studie; 4) Obalans i det autonoma nervsystemet hos patienter med schizofreni – tvärsnittsstudie/ pilotstudie i klinik; 5) Effekter av en intervention för ökad fysisk aktivitet – randomiserad, kontrollerad klinisk studie. Preliminära resultat.
Resultaten från den kvalitativa studien (pågående analys) kommer att användas för att utforma interventionen.

In english

I projektgruppen deltar förutom undertecknad:
Pernilla Åsenlöf, docent, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet
Margareta Emtner, docent, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet
Robert Bodén, Med dr, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet
Per Lindberg, professor, Psykologiska Institutionen, Uppsala Universitet
Magnus Lindberg, Med dr, Gävle sjukhus
Lars Jerdén, Med dr, Centrum för klinisk forskning Dalarna

B. Upplevelser och erfarenheter av vinterdepression och behandling med ljusterapi i ljusrum – en intervjuundersökning från Psykiatriska öppenvårdsmottagningen Väst i Stockholm

Bakgrund och syfte: Evidensen för behandling med ljusterapi vid årstidsbunden depression är otillräcklig och man har inte heller undersökt vilka erfarenheter patienterna har av behandlingen. Syftet med denna studie är att undersöka patienters upplevelser och erfarenheter genom att intervjua dem direkt efter genomförd tio dagars behandling i ljusrum. Behandling i ljusrum är en svensk metod för ljusterapi och metoden används i en del landsting i landet. Metod: Intervjuer med cirka 20 patienter som genomgått ljusterapi vid Psykiatriska öppenvårdsmottagningen Väst i Stockholm. Analys med kvalitativ metod. Datainsamling planerad till hösten 2012.

Medarbetare:
Cathrin Martin, docent, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet
Lennart Wetterberg, professor emeritus, Karolinska Institutet, Stockholm

Vetenskapliga publikationer:

Patients´Experience of Winter Depression and Light Room Treatment.
Hindawi Publishing Corporation, Psychiatry Journal, Volume 2017, Article ID 6867957, 11 pages,https://doi.org/10.1155/2017/6867957

Barriers, benefits, and strategies for physical activity in patients with schizophrenia.
Phys Ther. 2014 Oct;94(10):1467-79. doi: 10.2522/ptj.20120443. Epub 2014 May 15. 


Improvement in Fatigue, Sleepiness, and Health-Related Quality of Life with Bright Light Treatment in Persons with Seasonal Affective Disorder and Subsyndromal SAD
Hindawi Publishing Corporation, Depression Research and Treatment, Volume 2011, Article ID 543906, 10 pages


Light room therapy effective in mild forms of seasonal affective disorder--a randomised controlled study.
J Affect Disord. 2008 Jun;108(3):291-6. Epub 2007 Nov 28.

High prevalence of self-reported depressive mood during the winter season among Swedish senior high school students.
J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2006 Feb;45(2):231-8.

High prevalence of self-reported winter depression in a Swedish county.
Psychiatry Clin Neurosci. 2005 Dec;59(6):666-75

Avhandlingen: Winter Fatigue and Winter Depression: Prevalence and Treatment with Bright Light.