Hellberg Dan

Stäng

Kontakt

Dan Hellberg

Läkare

dan.hellberg@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Disputerad kvinnosjukdomar, Uppsala universitet 1987. Docent i obstetrik och gynekologi, Uppsala universitet 1998. Adjungerad professor, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Akademiska sjukhuset, Uppsala Universitet 2008. Specialist i kvinnosjukdomar 1987.

Dan Hellberg

Forskare och handledare på heltid sedan 1992. Omfattande vetenskaplig produktion framför allt publicerad internationellt, men även lokal FoU. Framför allt ansvar för sjukhusläkarna i Dalarna.

Forskningen har omfattat gynekologi och in vitro fertilisering, men även invärtes medicin, kirurgi, obstetrik och pediatrik. Breda intresseområden och är mycket engagerad av forskning utanför den egna specialiteten, under de senaste tio åren framförallt pediatrik, ungdomshälsa och patologi. Den bärande linjen sedan 1980-talet har varit cervixcancer och dess förstadier.

Jag ägnar en stor del av min tid till att initiera och planera forskningsprojekt och sedan handleda doktorander inom olika områden men har även mindre projekt.

Några aktuella projekt

Expression av tumörmarkörer vid cervixcancer, förstadier och normal slemhinna. Detta är intra- eller extracellulära proteiner med specifika funktioner som ökar eller minskar vid cancer. Frågeställningarna är om man kan finna tumörmarkörer som kan vara av klinisk nytta, samt hur expression påverkas vid exposition av riskfaktorer. Två doktorander, en klar med sina arbeten, en rekryterad 2008. Urininkontinens, resultat av tension-free vaginal tape kirurgi. En doktorand, klar med sina arbeten. Nya histopatologiska och immunokemiska bedömningar vid bröstcancer som kan komma att användas i den kliniska verksamheten. Docent Tibor Tot är projektledare med mig som biträdande. Ett mycket omfattande arbete som kommer att hålla på i många år. Ett flertal blivande doktorander är tillfrågade och har accepterat. Referensvärden vid blodanalyser hos barn. Jag samarbetar med barnkliniken och avdelningen för klinisk kemi i projektet. Serumbanken är nu insamlad, är stor och omfattar friska populationsbaserade barn från 6 månader till 18 år.


Vetenskapliga publikationer 2004 och senare:

Urethral instillations of clobetasol propionate and lidocaine: a promising treatment of urethral pain syndrome 
Clin. Exp. Obstet. Gynecol. - ISSN: 0390-6663 XLIII, n. 6, 2016

doi: 10.12891/ceog3178.2016 

Risk of recurrent ischaemic events after myocardial infarction in long-distance ski race participants.
Eur J Prev Cardiol. 2016 Feb;23(3):282-90. doi: 10.1177/2047487315578664. Epub 2015 Mar 31.

Biobanking multifocal breast carcinomas: sample adequacy with regard to histology and DNA content. Histopathology. 2016 Feb;68(3):411-21. doi: 10.1111/his.12758. Epub 2015 Aug 12. 

Trends over 30 years in the prevalence and severity of alveolar bone loss and the influence of smoking and socio-economic factors--based on epidemiological surveys in Sweden 1983-2013.
Int J Dent Hyg. 2015 Nov;13(4):283-91. doi: 10.1111/idh.12164. Epub 2015 Jul 27.
 

Risk of Recurrent Stroke and Death After First Stroke in Long-Distance Ski Race Participants.
J Am Heart Assoc. 2015 Sep 24;4(10):e002469. doi: 10.1161/JAHA.115.002469.
 

Molecular phenotype of the foci in multifocal invasive breast carcinomas: Intertumoral heterogeneity is related to shorter survival and may influence the choice of therapy. 2014 Cancer 120(1): 26-34.

Estimating reliable paediatric reference intervals in clinical chemistry and haematology. 2014 Acta Paediatrica 103(1): 10-15.

A systematic analysis of commonly used antibodies in cancer diagnostics. 2014 Histopathology 64(2): 293-305.

Immunohistochemical LRIG3 expression in cervical intraepithelial neoplasia and invasive squamous cell cervical cancer: association with expression of tumor markers, hormones, high-risk HPV-infection, smoking and patient outcome
European Journal of Histochemistry,

Population-based pediatric reference intervals for hematology, iron and transferrin.(2013) Scand J Clin Lab Invest 73(3): 253-261.

Socioeconomic characteristics, housing conditions and criminal offences among women with cervical neoplasia.(2013) Acta Obstet Gynecol Scand 92(8): 888-894.

Markers of Celiac Disease and Gluten Sensitivity in Children with Autism.(2013) PLoS One 8(6): e66155.

Lack of association between autism and anti-GM1 ganglioside antibody.(2013) Neurology 81(18): 1640-1641.

Multifocal breast cancer documented in large-format histology sections: long-term follow-up results by molecular phenotypes.(2013) Cancer 119(6): 1132-1139.

Girls who masturbate in early infancy: diagnostics, natural course and a long-term follow-up.(2013) Acta Paediatr 102(7): 762-766.

Population-based pediatric reference intervals for HbA1c, bilirubin, albumin, CRP, myoglobin and serum enzymes.(2013) Scand J Clin Lab Invest 73(5): 361-367.

Increased prevalence of antibodies against dietary proteins in children and young adults with cerebral palsy.(2013) J Pediatr Gastroenterol Nutr 56(2): 233-238.

Reference intervals on the Abbot Architect for serum thyroid hormones, lipids and prolactin in healthy children in a population-based study.(2012) Scand J Clin Lab Invest 72(4): 326-332.

Comparison of oral status in an adult population 35-75 year of age in the county of Dalarna, Sweden in 1983 and 2008.(2012) Swed Dent J 36(2): 61-70.  

Comparison of the subgross distribution of the lesions in invasive ductal and lobular carcinomas of the breast: a large-format histology study.(2012) Int J Breast Cancer 2012: 436141.

Immunohistochemical verification of ductal differentiation in prostate cancer.(2012) APMIS 120(6): 510-518.

Population-based pediatric reference intervals for general clinical chemistry analytes on the Abbott Architect ci8200 instrument.(2012) Clin Chem Lab Med 50(5): 845-851.

Oral contraceptive and progestin-only use correlates to tissue tumor marker expression in women with cervical intraepithelial neoplasia.
Contraception. 2011 Oct 11. [Epub ahead of print]

Disease Extent ≥4 cm Is a Prognostic Marker of Local Recurrence in T1-2 Breast Cancer.
Patholog Res Int. 2011;2011:860584. Epub 2011 Aug 10

Breast cancer multifocality, disease extent, and survival.
Hum Pathol. 2011 Nov;42(11):1761-9. Epub 2011 Jun 12

High-risk HPV infection and CIN grade correlates to the expression of c-myc, CD4+, FHIT, E-cadherin, Ki-67, and p16INK4a.
J Low Genit Tract Dis. 2011 Oct;15(4):280-6

Correlation between LRIG1 and LRIG2 expressions and expression of 11 tumor markers, with special reference to tumor suppressors, in CIN and normal cervical epithelium.
Gynecol Oncol. 2011 May 30. [Epub ahead of print]

LRIG2 in contrast to LRIG1 predicts poor survival in early-stage squamous cell carcinoma of the uterine cervix
Acta Oncologica
Posted online on 16 Jun 2010

Molecular Phenotypes of Unifocal, Multifocal, and Diffuse Invasive Breast Carcinomas.
Patholog Res Int. 2010 Nov 3;2011:480960.

Increased serum progesterone and estradiol correlate to increased COX-2 tissue expression in cervical intraepithelial neoplasia.
Anticancer Res. 2010 Apr;30(4):1217-22.

Sexually abused children. Characterization of these girls when adolscents.
Int J Adolesc Med Health. 2010 Apr-Jun;22(2):291-300.

Tissue tumor marker expression in smokers, including serum cotinine concentrations, in women with cervical intraepithelial neoplasia or normal squamous cervical epithelium.
Am J Obstet Gynecol. 2010 Jan 6.

Discrepancies in expression and prognostic value of tumor markers in adenocarcinoma and squamous cell carcinoma in cervical cancer.
Anticancer Res. 2009 Jul;29(7):2577-8.

Pitfalls in immunohistochemical validation of tumor marker expression--exemplified in invasive cancer of the uterine cervix.
Gynecol Oncol. 2009 Jan;112(1):235-40. Epub 2008 Oct 30.

Hellberg D. Smoking and cervical cancer. In Research Focus on Smoking and Women´s Health, eds. Katherine P. Tolson and Emily B. Veksler, Nova Science Publishers, New York 2008, p. 19-60.

Low-oxygen compared with high-oxygen atmosphere in blastocyst culture, a prospective randomized study.
Fertil Steril. 2008 Jun 11. [Epub ahead of print]

LRIG1 and squamous epithelial uterine cervical cancer: correlation to prognosis, other tumor markers, sex steroid hormones, and smoking.
Int J Gynecol Cancer. 2008 Mar-Apr;18(2):312-7. Epub 2007 Jul 11.

Differences in expression of tumor markers between pre- and postmenopausal women with invasive cervical cancer.
Anticancer Res. 2008 May-Jun;28(3B):1793-5.

Pitfalls in immunohistochemical validation of tumor marker expression--exemplified in invasive cancer of the uterine cervix.
Gynecol Oncol. 2009 Jan;112(1):235-40. Epub 2008 Oct 30

Health, health-compromising behavior, risk-taking behavior and sexuality in female and male high school students in vocational compared with theoretical programs in Sweden.
Int J Adolesc Med Health. 2007 Oct-Dec;19(4):459-72.

Age-related gender differences of relevance for health in Swedish adolescents.
Int J Adolesc Med Health. 2007 Oct-Dec;19(4):447-57.

Behavioral and other characteristics of relevance for health in adolescents with self-perceived sleeping problems.
Int J Adolesc Med Health. 2008 Jul-Sep;20(3):353-65.

Characteristics of relevance for health in Turkish and Middle Eastern adolescent immigrants compared to Finnish immigrants and ethnic Swedish teenagers.
Turk J Pediatr. 2008 Sep-Oct;50(5):418-25.

Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2007 May;132(1):121-5. Epub 2006 Jul 3.
Frequency of de novo urgency in 463 women who had undergone the tension-free vaginal tape (TVT) procedure for genuine stress urinary incontinence--a long-term follow-up.

Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2007 Apr;18(4):423-9. Epub 2006 Jul 26.
The very obese woman and the very old woman: tension-free vaginal tape for the treatment of stress urinary incontinence

J Assist Reprod Genet. 2007 May;24(5):167-71. Epub 2007 Feb 21.
Single blastocyst transfer after ICSI from ejaculate spermatozoa, percutaneous epididymal sperm aspiration (PESA) or testicular sperm extraction (TESE).

Anticancer Res. 2007 May-Jun;27(3B):1609-15.
Predicting the outcome of squamous cell carcinoma of the uterine cervix using combinations of individual tumor marker expressions

Anticancer Res. 2007 May-Jun;27(3B):1401-6.
Associations between ten biological tumor markers in squamous cell cervical cancer and serum estradiol, serum progesterone and smoking.

J Assist Reprod Genet. 2007 Aug;24(8):337-42. Epub 2007 Jul 17.
Differences in female and male perception of information and decision-making in single-embryo transfer in in vitro fertilization in Sweden

Int J Gynecol Cancer. 2007 Jul 11 [Epub ahead of print]
LRIG1 and squamous epithelial uterine cervical cancer: correlation to prognosis, other tumor markers, sex steroid hormones, and smoking.

Fertil Steril. 2007 Jun;87(6):1498; author reply 1498.
Comment on:
Fertil Steril. 2006 Sep;86(3):765-7.
IVF and HPV.

Scand J Urol Nephrol. 2006;40(2):131-7. 
Quality of life after tension-free vaginal tape surgery for female stress incontinence.

Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2006 Jun 30;
Frequency of de novo urgency in 463 women who had undergone the tension-free vaginal tape (TVT) procedure for genuine stress urinary incontinence-A long-term follow-up.

Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2006 Jul 26;
The very obese woman and the very old woman: tension-free vaginal tape for the treatment of stress urinary incontinence.

Scand J Urol Nephrol. 2006;40(2):131-7. 
Quality of life after tension-free vaginal tape surgery for female stress incontinence.

Arch Androl. 2006 Mar-Apr;52(2):135-8.
Recovery of spermatozoa after rFSH/hCG treatment, and subsequent ICSI/IVF, in a male with testicular atrophy due to severe congenital hypogonadotrophic hypogonadism.

Anticancer Res. 2005 Jul-Aug;25(4):3041-6.
The biological role of smoking, oral contraceptive use and endogenous sexual steroid hormones in invasive squamous epithelial cervical cancer.

J Assist Reprod Genet. 2005 May;22(5):199-206.
Defining women who are prone to have twins in in vitro fertilization--a necessary step towards single embryo transfer.

Obstet Gynecol. 2005 Jul;106(1):38-43.
Long-term results with tension-free vaginal tape on mixed and stress urinary incontinence.

Fertil Steril. 2005 Jun;83(6):1849-51.
Promising results with 306 single blastocyst transfers.

Anticancer Res. 2005 Jan-Feb;25(1B):611-6.
Correlation between serum estradiol/progesterone ratio and survival length in invasive squamous cell cervical cancer.

J Pediatr. 2005 Apr;146(4):548-51.
Creatine kinase MB (CK-MB) in benign paroxysmal vertigo of childhood: a new diagnostic marker.

Hum Reprod. 2005 May;20(5):1292-7. Epub 2005 Feb 25.
The couple's decision-making in IVF: one or two embryos at transfer?

Arch Gynecol Obstet. 2005 Jul;272(2):182. Epub 2004 Dec 14.
A stop (discontinued) GnRHa regimen in in vitro fertilization.

Oncology Research 2004;14:321-4, "Diagnostic, endocrinological, and DNA...of the cervix uteri"

Fertil Steril 2004;81;1560-4, "Low-dose aspirin in a short regimen... a randomized, prospective study"

Fertil Steril 2004;82:488-90, "Who is poor responder...in the first IVF cycle"