Sjöberg Daniel

Stäng

Kontakt

Daniel Sjöberg

Läkare

daniel.sjoberg@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Gastroenterolog och överläkare vid Medicinska kliniken Falun-Ludvika. Doktorand vid Institutionen för de medicinska vetenskaperna, Uppsala universitet. Huvudhandledare docent Anders Rönnblom.

Bild på Daniel Sjöberg.

Projekt

Ulcerös kolit (UC) och Crohns sjukdom (CD) är två sjukdomar som orsakar inflammation i magtarmkanalen. Etiologin är till stora delar okänd. Under de sista 50 åren har incidensen av båda sjukdomarna ökat runt om i världen. Sverige har historiskt sett haft hög prevalens av UC och CD, men inga svenska studier har presenterats under de sista 10-20 åren. Nya behandlingsformer har tillkommit det sista decenniet, men det är oklart hur dessa läkemedel kan minska sjukdomarnas skadeverkningar.

ICURE-studien (The IBD Cohort of Uppsala Region) registrerade samtliga nyinsjuknade patienter med UC eller CD under åren 2005-2009 i Uppsala län och 2007-2009 i Falun, Eskilstuna och på Åland. Upptagningsområdet omfattar cirka 650 000 invånare. Totalt nyinsjuknade 526 patienter med UC och 262 patienter med CD. En databas har skapats med årliga uppdateringar av medicinering, operationer och komplikationer.

Avhandlingens fyra delprojekt är preliminärt följande:

1. Beskrivning av incidens av UC i regionen. Redovisning av utbredning och svårighetsgrad vid insjuknandet, medicinering, ettårsdata avseende tid till nästa skov och kolektomifrekvens. Den viktigaste slutsatsen i artikeln är att Uppsalaregionen har världens näst högsta redovisade incidens av UC och att ökningen har varit i princip linjär sedan mitten av 1900-talet.
2. Beskrivning av incidens av CD i regionen. Redovisning av lokalisation och beteende. Bedömning av tarmskada vid insjuknandet och under de tre första åren från diagnos. Medicinsk behandling och kirurgi. Den viktigaste slutsatsen i artikeln är att tarmskada föreligger i stor utsträckning redan vid diagnostillfället och att de medicinska resultaten måste utvärderas med utgångspunkt i detta.
3. Redovisning av 70 patienter med akut svårt skov av UC. Behandling och kolektomifrekvens. Komplikationer till medicinsk respektive kirurgisk behandling. En viktig slutsats i detta arbete är att en konservativ hållning till kirurgi gör att man kan undvika kolektomi utan medicinska risker för patienten.
4. Prevalens av anemi hos UC och CD. Anemi är ett vanligt, men ofta förbisett problem vid inflammation i tarmen. Tidigare rapporter har haft selekterade, ej populationsbaserade material och prevalenserna har därför varierat betydligt. Den viktigaste slutsatsen i detta arbete är att prevalensen är hög och att förekomsten av anemi i huvudsak är korrelerad till inflammation i kolon.

Vetenskapliga publikationer

Appearance of hepatobiliary diseases in a population-based cohort with inflammatory bowel diseases (Inflammatory Bowel Disease Cohort of the Uppsala Region).
J Gastroenterol Hepatol. 2015 Aug;30(8):1288-92. doi: 10.1111/jgh.12947.
 

Celiac disease, collagenous sprue and microscopic colitis in IBD. Observations from a population-based cohort of IBD (ICURE).
Scand J Gastroenterol. 2015;50(10):1234-40. doi: 10.3109/00365521.2015.1041152. Epub 2015 Apr 28.

Anemia in a Population-based IBD Cohort (ICURE): Still High Prevalence After 1 Year, Especially Among Pediatric Patients. 2014 Inflammatory bowel diseases 20(12): 2266-2270.

Incidence and natural history of ulcerative colitis in the Uppsala Region of Sweden 2005-2009 - Results from the IBD Cohort of the Uppsala Region (ICURE).
J Crohns Colitis. 2013 Oct 1;7(9):e351-357

Incidence and clinical course of Crohn's disease during the first year - Results from the IBD Cohort of the Uppsala Region (ICURE) of Sweden 2005-2009.
J Crohns Colitis. 2013 Sep 11. [Epub ahead of print]

Microscopic colitis in Uppsala health region, a population-based prospective study 2005-2009.
Scand J Gastroenterol. 2013 Jul;48(7):825-30. doi: 10.3109/00365521.2013.800993. Epub 2013 May 31.

Avhandlingen

The Inflammatory Bowel Disease Cohort of the Uppsala Region (ICURE) : Epidemiology and Complications