Iggman David

Stäng

Kontakt

David Iggman

Läkare

david.iggman@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Distriktläkare vid Akademisk Vårdcentral Norslund Svärdsjö, Falun (placerad i Svärdsjö). Doktorerat 2015 vid institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap, enheten för Klinisk Nutrition och Metabolism, Uppsala Universitet.

Foto på David Iggman

 
I nuläget hösten 2017 planeras kommande studier på kost, blodfetter och leverfett, som förhoppningsvis kan startas på vårdcentralen under 2018.

Min doktorsavhandling har rört vilka fettsyror i kosten vi bör äta för att minska risken för hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes. Huvudfyndet var att den vanligaste fleromättade fettsyran, linolsyra (18:2n-6) från familjen omega 6, verkar minska risken. Detta är i linje med nuvarande kostrekommendationer, även om det finns en pågående diskussion, inte minst om effekterna av omega 6-fettsyror. 

Det är svårt att göra randomiserade långtidsstudier där man gör stora kostförändringar. Därför ingår i avhandlingen dels kortare, välkontrollerade, randomiserade studier på frivilliga försökspersoner, dels observationsstudier. Genomgående såg vi på kort sikt, att riskfaktorer såsom blodfetter förbättras av fleromättade jämfört med mättade fettsyror. Effekter på blodfetter kan ses redan efter 3 veckor och det skilde uppemot 20 % mellan kosterna, i en studie där all kost tilldelades. En kost rik på omega 6 minskade också mängden leverfett i en 10-veckors studie på personer med bukfetma. 

Att fråga försökspersoner hur mycket och vilken typ av fett de ätit är förknippat med stora mätfel. I studierna har vi därför även mätt fettsyrasammansättningen i bl a underhudsfettet, som speglar långsiktigt intag. Detta gäller inte minst fleromättade fettsyror som linolsyra, som kroppen inte själv kan framställa. 

Andelen linolsyra i fettväven var dels kopplad till bättre insulinkänslighet, dels till minskad dödlighet över 15 års uppföljning, hos 70-åriga män i en kohortstudie från Uppsala (ULSAM).

Ganska höga mängder omega 6 i kosten (uppemot 14 energiprocent) gav i dessa studier inte upphov till negativa effekter på inflammation eller andra riskmarkörer. Att en hög andel linolsyra i fettväven snarast är kopplat till lägre dödlighet antyder också att det inte finns någon ökad risk för cancer eller andra allvarliga sjukdomar vid höga intag, även om detta skulle behöva studeras vidare.

Vetenskapliga publikationer

Impact of polyunsaturated and saturated fat overfeeding on the DNA-methylation pattern in human adipose tissue: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. 2017 Apr;105(4):991-1000. doi: 10.3945/ajcn.116.143

Adipose tissue transcriptomics and epigenomics in low birthweight men and controls: role of high-fat overfeeding. Diabetologia. 2016 Apr;59(4):799-812. doi: 10.1007/s00125-015-3852-9

Association of Adipose Tissue Fatty Acids With Cardiovascular and All-Cause Mortality in Elderly Men
JAMA Cardiol. Published online August 17, 2016. doi:10.1001/jamacardio.2016.2259

Adipose tissue transcriptomics and epigenomics in low birthweight men and controls: role of high-fat overfeeding.
Diabetologia. 2016 Apr;59(4):799-812. doi: 10.1007/s00125-015-3852-9. Epub 2016 Jan 11.

NMR-based metabolic profiling in healthy individuals overfed different types of fat: links to changes in liver fat accumulation and lean tissue mass
Nutr Diabetes. 2015 Oct 19;5:e182. doi: 10.1038/nutd.2015.31

Role of Dietary Fats in Modulating Cardiometabolic Risk During Moderate Weight Gain: A Randomized Double‐Blind Overfeeding Trial (LIPOGAIN Study). 2014 Journal of the American Heart Association 3(5): e001095.

Plasma alkylresorcinols C17: 0/C21: 0 ratio, a biomarker of relative whole-grain rye intake, is associated to insulin sensitivity: a randomized study. 2014 European journal of clinical nutrition 68(4): 453-458.

Overfeeding polyunsaturated and saturated fat causes distinct effects on liver and visceral fat accumulation in humans. 2014 Diabetes 63(7): 2356-2368.

Serum cathepsin S is associated with decreased insulin sensitivity and the development of type 2 diabetes in a community-based cohort of elderly men.(2013) Diabetes Care 36(1): 163-165.

Effects of an isocaloric healthy Nordic diet on insulin sensitivity, lipid profile and inflammation markers in metabolic syndrome -- a randomized study (SYSDIET).(2013) J Intern Med 274(1): 52-66.

Effects of n-6 PUFAs compared with SFAs on liver fat, lipoproteins, and inflammation in abdominal obesity: a randomized controlled trial.
Am J Clin Nutr. 2012 May;95(5):1003-12. Epub 2012 Apr 4.

Videolänk till ovanstående artikel, se: May 2012 Author Videos

Läkartidningen nr 21, 2011 Volym 108

Role of different dietary saturated fatty acids for cardiometabolic risk.
David Iggman and Ulf Risérus
Clinical Lipidology. April 2011, Vol. 6, No. 2, Pages 209-223 

Replacing dairy fat with rapeseed oil causes rapid improvement of hyperlipidaemia: a randomised controlled study.
J Intern Med. 2011 Apr 5. doi: 10.1111/j.1365-2796.2011.02383.x. [Epub ahead of print]

Adipose tissue fatty acids and insulin sensitivity in elderly men.
Diabetologia. 2010 May;53(5):850-7. Epub 2010 Feb 3.

Avhandlingen
Dietary Fatty Acids and Cardiometabolic Risk - Influence on Lipoproteins, Insulin Resistance and Liver Fat.

Framsida avhandling David Iggman