Fischer Sara

Stäng

Kontakt

Sara Fischer

ST-läkare

sara.fischer@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

ST-läkare Kirurgen Falu Lasarett och doktorand vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet Huvudhandledare: Överläkare Lars Kölby, Plastikkirurgen Sahlgrenska Bihandledare: Överläkare Peter Tarnow, Plastikkirurgen Sahlgrenska

Porträttbild på Sara Fischer
Projekt
Sagittal synostos – kirurgiska resultat och långtidsuppföljning

I min forskning studerar jag patienter med båtskalle, sk sagittal synostos. Det föds ca 40 barn per år i Sverige med sagittal synostos, som orsakas av en fusion mellan två av skallens benplattor. Det medför att dessa barn får en smal och avlång huvudform.  Orsaken till att benplattorna fusioneras är inte känd. Båtskalle förekommer mer ofta hos pojkar än flickor. Redan vid 5 månaders ålder opereras barnen, då de kirurgiska metoder som används är mer skonsamma vid tidig ålder jämfört med om barnet är äldre. Om ingen operation utförs kan det medföra ett ökat intrakraniellt tryck och hjärnan får inte det utrymme den behöver för att växa. Dessutom kan ett avvikande utseende få stor negativ inverkan på barnets sociala utveckling.

 I Sverige opereras de flesta patienter med båtskalle på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, vilket innebär att där finns ett stort material från många år tillbaka. Det är ovanligt att ett center har opererat ett så stort antal barn under så många år och resultaten är därför mycket spännande även ur internationell synvinkel.

Först koncentrerar jag min forskning på att jämföra intrakraniell volym samt cefaliskt index hos patienter och normala barn, före respektive efter operation, samt att utvärdera olika kirurgiska tekniker som idag används i Sverige och internationellt. 

Senare kommer jag också att utvärdera patienternas neuropsykologiska utveckling, sociala situation och livskvalitet. Denna forskning planeras ske med hjälp av enkäter och intervjuer tillsammans med psykolog.

Vi har per idag tre artiklar i manus och dessa förväntas bli publicerade i internationella tidskrifter under år 2014/2015. Fler artiklar är planerade och kommer också att ingå i min doktorsavhandling.

Vetenskapliga publikationer

Craniotomy of the Fused Sagittal Suture Over the Superior Sagittal Sinus Is a Safe Procedure . The Journal of craniofacial surgery. 2017;28(3):650-3.

Comparison Between Two Different Isolated Craniosynostosis Techniques: Does It Affect Cranial Bone Growth?
J Craniofac Surg. 2016 Jul;27(5):e454-7. doi: 10.1097/SCS.0000000000002769.

Comparison of Intracranial Volume and Cephalic Index After Correction of Sagittal Synostosis With Spring-assisted Surgery or Pi-plasty.
J Craniofac Surg. 2016 Mar;27(2):410-3. doi: 10.1097/SCS.0000000000002519.

Spring-assisted surgery in the treatment of sagittal synostosis: A systematic review.
J Plast Surg Hand Surg. 2015 Jun;49(3):177-82. doi: 10.3109/2000656X.2014.981268. Epub 2015 Feb 12.

Intracranial volume is normal in infants with sagittal synostosis.
J Plast Surg Hand Surg. 2015 Feb;49(1):62-4. doi: 10.3109/2000656X.2014.971804. Epub 2014 Nov 3

Psychosocial conditions in adults with Crouzon syndrome: a follow-up study of 31 Swedish patients.
J Plast Surg Hand Surg. 2014 Aug;48(4):244-7.

Children with Apert syndrome as adults: a follow-up study of 28 Scandinavian patients.
Plast Reconstr Surg. 2012 Oct;130(4):572e-576e.