Källman Hans-Erik

Stäng

Kontakt

Hans-Erik Källman

Sjukhusfysiker

hans-erik.kallman@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Specialistregistrerad sjukhusfysiker vid Bild och funktionsmedicin i Dalarna och disputerad 2 februari 2018 vid Institutionen för Radiologi och onkologi vid Uppsala universitet.

Porträttbild Hans-Erik Källman

Projekt

Modern sjukvård producerar en allt större volym bilder. Bara i Landstinget Dalarna produceras över 4 miljoner bilder per år på olika kliniker. Det finns ett behov av att säkerställa patientsäkerheten då många av undersökningsmetoderna innebär att patienten exponeras med röntgenstrålning. Undersökningsresultaten skulle även kunna användas för att göra rätt undersökningar och undvika undersökningar med tveksamt värde. Kvalitetsuppföljningar kan förenklas och göras mer patientnära då det primära undersökningsresultatet, bilden, används som underlag.

Delstudier

1. Strukturera och se
I den första delstudien har bilddata i Landstinget Dalarna samlats i en strukturerad databas med avidentifierad teknisk och fysikalisk information. Arbetsflödet introducerades 2005, är helt automatiserat och data är tillgängligt för anställda inom Landstinget Dalarna.

2. Analysera och presentera
I den andra delstudien har en statistisk analysmotor kopplats till databasen i syfte att tillgängliggöra metoder som gör data användbara i vården.

3. Fatta beslut
De avslutande delstudierna ägnas åt berättigande av bilddiagnostik ur ekonomiskt och strålsäkerhetsperspektiv.

Arbetet bedrivs i samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Vetenskapliga publikationer

Source modeling for Monte Carlo dose calculation of CT examinations with a radiotherapy treatment planning system.
Med Phys. 2016 Nov;43(11):6118.

Automated detection of changes in patient exposure in digital projection radiography using exposure index from DICOM header metadata.
Acta Oncol. 2011 Aug;50(6):960-5.

DICOM Metadata repository for technical information in digital medical images.
Acta Oncol. 2009;48(2):285-8.

Avhandlingen: Dose Management in Diagnostic Radiology - application of the DICOM imaging standard and a Monte Carlo dose engine for exposure surveillance.