Ifver Jan

Stäng

Kontakt

Jan Ifver

Statistiker

jan.ifver@outlook.com

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Jan hjälper våra doktorander/handledare med statistiska analyser och databearbetningar.

Vissa utbildningsinsatser avseende statistiska metodfrågor och statistiska programvaror kan också bli aktuella. Onsdagar kl 16.00 - 18.00 kan även annan landstingspersonal få hjälp med statistisk rådgivning. Tid bokas via sekr Maria Pilawa, 023 - 183 07, maria.pilawa@ltdalarna.se

Jan Ifver har en fil kand examen från Matematiskt statistiska institutionen vid Stockholms universitet. Åren 1976-80 arbetade han som statistiker på Skogshögskolan i Garpenberg. Mellan åren 1981-92 var han verksam som metodstatistiker på Trafiksäkerhetsverket och sedan 1993 finns han på Vägverkets trafikantavdelning. Där arbetar han med trafiksäkerhetsanalys, FoU, resultatmätningar och årsredovisningar.