Ericson Jenny

Stäng

Kontakt

Jenny Ericson

Barnsjuksköterska

jenny.ericson@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Barnsjuksköterska, disputerade den 18 januari 2018 vid Inst för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

Porträttbild Jenny Ericson

 

Jenny Ericson, medicine doktor och klinisklektor vid högskolan och landstinget Dalarna. Forskar om amning och för tidigt födda barn. Har erfarenhet av att planera och genomföra en stor randomiserad kontrollerad multicenterstudie samt genomföra registerforskning. Har använt flertalet studiedesigner och analysmetoder i sin forskning, till exempel RCT, register, kvalitativa och mixed-method designer. Jenny har jobbat på neonatalavdelningar (Falun och Stockholm) under många år och har stor erfarenhet av att vårda för tidigt födda barn.

 

Amning och för tidigt födda barn

Amning har visats ha stor betydelse för näringsmässig, immunologisk och kognitiv utveckling hos för tidigt födda barn (< 37 graviditetsveckor). Det finns en dos-respons effekt med större fördelar med mer exklusiv bröstmjölk och amning under längre tid. Amningsfrekvensen under de första fyra månaderna är i Sverige hög, sett ur ett internationellt perspektiv, men har de senaste åren sjunkit, framför allt hos de för tidigt födda barnen. De för tidigt födda barnen är omogna i sin neurologiska utveckling vilket påverkar bland annat amningsbeteende och vakenhet. Det kan därför vara mer eller mindre svårt att amma ett för tidigt fött barn vilket också medför att det är viktigt att på ett optimalt sätt stödja mammor i att amma sina för tidigt födda barn.

Projekt

Pågående projekt:

Amningsstöd via telefon

Syftet med detta projekt som var en randomiserad kontrollerad multicenterstudie (RCT), var att undersöka effekten och kostnadseffektiviteten av proaktivt amningsstöd via telefon på amning, till mammor med prematura barn, efter utskrivning från neonatalavdelning.

Interventionen omfattade proaktivt (initierat av amningsstödteamet) dagligt telefonstöd från dag 1-14 efter utskrivningen. Dessutom erbjöds alltid reaktivt (mammainitierat) stöd via telefon. Kontrollgruppen erbjöds endast reaktivt stöd där mammorna kunde ringa amningsstödteamet från dag 1-14 efter utskrivningen.

Studien genomfördes på sex neonatalavdelningar i Sverige; Falun, Örebro, Skövde, Karlstad, Trollhättan och Sunderbyn. På varje avdelning fanns ett amningsstödjande team med ungefär 10 medlemmar, som genomförde de proaktiva telefonsamtalen och tog emot reaktiva samtal.

Fem vetenskapliga publikationer har publicerats med data från detta projekt:

Ericson J, Palmér L

Mothers of preterm infants’ experiences of breastfeeding support in the first 12 months after birth: a qualitative study.

Birth 2018;00:1-8. https://doi.org/10.1111/birt.12383


Ericson J, Eriksson M, Hoddinott P, Hellström-Westas L, Flacking R.

Breastfeeding and risk for ceasing in mothers of preterm infants - Long-term follow-up.

Maternal and Child Nutrition 2018;e12618. https://doi.org/10.1111/mcn.12618

 

Ericson J, Eriksson M, Hellström-Westas L, Hoddinott P, Flacking R.

The effectiveness of proactive telephone support provided to breastfeeding mothers of preterm infants: a randomized controlled trial.

Acta Paediatrica 2018;107:791-798.

                              

Ericson J, Flacking R, Udo C.

Mothers’ experiences of a telephone-based breastfeeding support intervention after discharge from neonatal intensive care units: a mixed method study.

International breastfeeding journal. 2017;12:50

 

Ericson J, Eriksson M, Hellström-Westas L, Hagberg L, Hoddinott P, Flacking R.

The effectiveness of proactive telephone support provided to breastfeeding mothers of preterm infants: study protocol for a randomized controlled trial.

BMC Pediatrics. 2013:13;73.

 

Det pågår sammanställning av ytterligare material från detta projekt, bland annat föräldrastress, amningsupplevelse och medierande faktorer på amning.

 

Hälsa och utveckling vid sex års ålder hos måttligt för tidigt födda barn – en longitudinell kohort studie

Måttligt för tidigt födda barn (32-36 graviditetsveckor, gv) är en utsatt grupp med ökad risk för ohälsa och sämre utveckling. Nutrition är en viktig faktor för att främja barns hälsa och utveckling. Dock finns det mycket lite kunskap om hur nutritionen under vårdtiden på neonatalavdelningen påverkar måttligt för tidigt födda barns hälsa och utveckling senare i livet. Syftet med denna studie är att beskriva och jämföra hälsa och utveckling vid 6 års ålder hos måttligt för tidigt födda barn (32-36 gv)​ som fått enbart bröstmjölk alternativt bröstmjölk i kombination med komjölksbaserad berikning eller modersmjölksersättning under vårdtiden på neonatalavdelningen. I och med studien ”Amningsstöd via telefon” finns möjligheten att följa en grupp måttligt för tidigt födda barn (32-36 gv) när de blir 6 år. Insamling av data kommer att pågå under tre år (2018.12-2021.12).  

Vetenskapliga publikationer

Ericson J, Palmér L. Mothers of preterm infants’ experiences of breastfeeding support in the first 12 months after birth: a qualitative study. Birth 2018;00:1-8. https://doi.org/10.1111/birt.12383

Ericson J, Eriksson M, Hoddinott P, Hellström-Westas L, Flacking R. Breastfeeding and risk for ceasing in mothers of preterm infants - Long-term follow-up. Maternal and Child Nutrition 2018;e12618. https://doi.org/10.1111/mcn.12618

Ericson J, Eriksson M, Hellström-Westas L, Hoddinott P, Flacking R. The effectiveness of proactive telephone support provided to breastfeeding mothers of preterm infants: a randomized controlled trial. Acta Paediatrica 2018;107:791-798.                           

Ericson J. 2018  Breastfeeding in mothers of preterm infants – prevalence and effects of support. Thesis 1398. URN: urn:nbn:se:uu:diva-333575 Uppsala University.

Ericson J, Flacking R, Udo C. Mothers’ experiences of a telephone-based breastfeeding support intervention after discharge from neonatal intensive care units: a mixed method study. International breastfeeding journal. 2017;12:50

Ericson J, Flacking R, Hellström- Westas L, Eriksson M. Changes in the prevalence of breast feeding in preterm infants discharged from neonatal units: a register study over 10 years. BMJ Open 2016;6: e012900. doi:10.1136/ bmjopen-2016-012900

Ericson J, Eriksson M, Hellström-Westas L, Hagberg L, Hoddinott P, Flacking R. The effectiveness of proactive telephone support provided to breastfeeding mothers of preterm infants: study protocol for a randomized controlled trial. BMC Pediatrics. 2013:13;73.

Ericson, J, Flacking R. Evaluation of estimated breastfeeding to support breastfeeding in the Neontal Intensive Care Unit. Journal of Obstetetric and Gynecology Neonatal Nursing. 2012: 42: 29-37.