Nilsson Kenneth

Stäng

Kontakt

Kenneth Nilsson

Läkare

kenneth.nilsson@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Infektionsläkare som disputerade november 2002 vid Institutionen för Medicinska vetenskaper, Infektionsenheten, Uppsala universitet och även knuten till Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, "Rickettsia helvetica; detection, in arthropods and human tissues and its relation to clinical disease".

Porträttbild Kenneth Nilsson

I arbetet presenteras de första fynden av Rickettsia bakterien i den i Sverige vanligt förekommande fästningen Ixodes ricinus. Bakterien har karakteriserats och visats tillhöra den s k spotted fever gruppen av rickettsier till vilken närbesläktade mera välkända arter ger t ex medelhavsfeber och Rocky Mountain spotted fever. I de material av fästningar som undersökts förekommer bakterien i cirka 20% av fästing-populationen och cirka 1/5 av de personer som under en tid bott och levt nära naturen i fästingendemiskt område serokonverterar som ett tecken på exposition för rickettsia-bakterien. I två fall har bakterien påvisats som sannolikt agens vid hastig hjärtdöd med bakomliggande perimyocardit och i två obduktionsfall även tydligt associerad till de vid sarkoidos typiska inflammatoriska granulombildningarna. Möjligheten att rickettsier är kausalt agens till den globalt förekommande sarkiodossjukdomen med den högsta incidensen i Skandinavien och Japan kan i förlängningen innebära att andra och mer ändamålsenliga behandlings-strategier och preventiva åtgärder kan utvecklas. I det fortsatta arbetet syftar pågående grundforskning och tillämpad klinisk forskning till att klargöra förloppet vid en infektion av denna organism och även söka nya möjliga patogenetiska samband. För att förbättra kunskapen kring symtombild och behandling eftersträvas även en utveckling av diagnostik och metoder för tillämpning i klinisk vardag.

Vetenskapliga publikationer från år 2004: 

Spotted fever Rickettsia species in Hyalomma and Ixodes ticks infesting migratory birds in the European Mediterranean area. 2014 Parasites & vectors 7(318).

Bell's palsy and sudden deafness associated with Rickettsia spp. infection in Sweden. A retrospective and prospective serological survey including PCR findings.(2014) Eur J Neurol 21(2): 206-214.

No evidence of Chlamydophila spp. or other intracellular bacteria in mitral valves.(2013) Int J Cardiol 164(2): 249-250.

Seroreactivity for spotted fever rickettsiae and co-infections with other tick-borne agents among habitants in central and southern Sweden.
Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2012 Sep 9. [Epub ahead of print]

Prevalence of Rickettsia spp., Anaplasma phagocytophilum, and Coxiella burnetii in adult Ixodes ricinus ticks from 29 study areas in central and southern Sweden.
Ticks and Tick-borne Diseases

Life cycle, growth characteristics and host cell response of Rickettsia helvetica in a Vero cell line.
Exp Appl Acarol. 2011 Nov 25. [Epub ahead of print]

Coinfection with Rickettsia helvetica and Herpes Simplex Virus 2 in a Young Woman with Meningoencephalitis
Case Reports in Infectious DiseasesVolume 2011 (2011), Article ID 469194, 5 pages

Trypanosoma spp. in Swedish game animals.
Parasitol Res. 2011 May 26. [Epub ahead of print]

Rickettsia helvetica in Patient with Meningitis, Sweden, 2006
Emerg Infect Dis. 2010 Mar;16(3):490-2.

Rickettsia felis infection in Sweden: Report of two cases with subacute meningitis and review of the literature.
Scand J Infect Dis. 2010 Aug 25. [Epub ahead of print]

Detection and prevalence of Anaplasma phagocytophilum and Rickettsia helvetica in Ixodes ricinus ticks in seven study areas in Sweden
Parasites & Vectors 2010, 3:66

PLoS One. 2010 Jan 5;5(1):e8572.
Dissemination of spotted Fever rickettsia agents in europe by migrating birds.

J Infect. 2008 Jul 21. [Epub ahead of print]
Septicaemia with Rickettsia helvetica in a patient with acute febrile illness, rash and myasthenia.

Scand J Infect Dis. 2008;40(1):74-7. Epub 2007 Sep 6.
Seroprevalence of Rickettsia spp. infection among tick-bitten patients and blood donors in Sweden.

J Infect. 2005 Jan;50(1):46-52.
Demonstration of intracellular microorganisms (Rickettsia spp., Chlamydia pneumoniae, Bartonella spp.) in pathological human aortic valves by PCR.

APMIS 113:126-34, 2005
"Evidence of Rickettsia spp. infection in Sweden: a clinical, ultrastructural and serological study."

J Infect Dis. 2002 Apr 15;185(8):1128-38. Epub 2002 Mar 21.
Presence of Rickettsia helvetica in granulomatous tissue from patients with sarcoidosis.

J Clin Microbiol. 1999 Feb;37(2):400-3.
Rickettsia helvetica in Ixodes ricinus ticks in Sweden.

Lancet. 1999 Oct 2;354(9185):1169-73.
Association of Rickettsia helvetica with chronic perimyocarditis in sudden cardiac death.

J Clin Microbiol. 1997 Jan;35(1):243-7.
Characterization of a spotted fever group Rickettsia from Ixodes ricinus ticks in Sweden.

Avhandlingen, Rickettsia Helvetica