Hambraeus Kristina

Stäng

Kontakt

Kristina Hambraeus

Läkare

kristina.hambraeus@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Överläkare kardiologkliniken Falu Lasarett. Disputerade 2014 vid Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Uppsala universitet.

Kristina Hambraeus

Syftet med avhandlingen var att undersöka olika aspekter av vård för kranskärlssjukdom i Sverige både när det gäller kateterburen behandling och långtidsbehandling för att förebygga nya hjärthändelser.

I Sverige finns ett nationellt kvalitetsregister (SWEDEHEART/SEPHIA) för hjärtsjukvård. Där registreras data om långtidsbehandling av blodtryck, blodfetter, rökstopp och fysisk träning under första året efter en genomgången hjärtinfarkt. Dessa och andra  faktorer som kan bidra till att minska risken för att drabbas av en ny hjärthändelse utvärderades i avhandlingen. Vi fann att det fortfarande fanns utrymme för förbättring när det gäller att nå målvärden för blodtryck, kolesterol, rökfrihet och deltagande i träningsprogram efter hjärtinfarkt, och att det var vanligt att man behövde läggas in på sjukhus igen under det första året efter hjärtinfarkten. Nästan alla patienter fick kolesterolsänkande behandling med läkemedelsgruppen statiner, men man intensifierade sällan behandlingen även om man uppmätte kolesterolvärden över målnivån i samband med återbesök.

En enkätundersökning till patienter som genomgått behandling med kranskärlsröntgen och ballongvidgning av förträngningar i kranskärlen visade att patienter som genomgått ballongvidgning oftare ansåg att sjukdomen var orsakad av faktorer som inte går att påverka, såsom ålder eller ärftliga faktorer, än den var orsakad av påverkbara faktorer som tobaksvanor, motionsvanor eller matvanor. Fyra av tio uppfattade informationen från vårdpersonal att de var botade och att livsstilsförändringar inte behövdes. Två tredjedelar erbjöds deltagande i träningsprogram och kostinformation, men färre än hälften hade förändrat sina vanor gällande mat och motion.

Det nationella kvalitetsregistret för kranskärlsröntgen och ballongvidgning, SWEDEHEART/SCAAR, användes också för att jämföra behandlingsstrategi för patienter med förträngningar i flera kranskärl - komplett behandling jämfört med inkomplett behandling - avseende risk för hjärtinfarkt, död eller nytt kranskärlsingrepp under det första året i en observationsstudie. Vi fann att patienter med flera förträngda kärl som genomgick inkomplett behandling med ballongvidgning hade en hög risk för att drabbas av död, hjärtinfarkt eller behöva ett nytt kranskärlsingrepp under det första året efter behandlingen. Risken var lägre för patienter som genomgått komplett behandling.

Avhandlingen visade att långtidsbehandlingen efter en hjärtinfarkt kan förbättras avseende att nå målvärden för viktiga riskfaktorer. Genom att ta reda på vad patienterna själva tror om sin sjukdom kan man också bli bättre på att bättre förmedla till patienterna hur viktigt det är med en hälsosam livsstil för att förebygga nya hjärthändelser.

Min fortsatta forskning handlar om andra faktorer som har betydelse för prognosen efter en hjärtinfarkt. Till exempel betydelsen av fysisk aktivitet och deltagande i träningsbaserad hjärtrehabilitering i samarbete med bland andra forskare från GIH. Tillsammans med bland andra forskare i Uppsala undersöker jag också hur personer som får hjärtinfarkt men inte har förträngningar i kranskärlen behandlas, och vad det får för betydelse för deras prognos.

 

Vetenskapliga publikationer

 
1: Kolte D, Sardar P, Khera S, Zeymer U, Thiele H, Hochadel M, Radovanovic D, Erne P, Hambraeus K, James S, Claessen BE, Henriques JPS, Mylotte D, Garot P, Aronow WS, Owan T, Jain D, Panza JA, Frishman WH, Fonarow GC, Bhatt DL, Aronow HD, Abbott JD. Culprit Vessel-Only Versus Multivessel Percutaneous Coronary Intervention in Patients With Cardiogenic Shock Complicating ST-Segment-Elevation Myocardial Infarction: A Collaborative Meta-Analysis. Circ Cardiovasc Interv. 2017 Nov;10(11). pii: e005582. doi: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.117.005582. PubMed PMID: 29146672.

2: Baron T, Hambraeus K, Sundström J, Erlinge D, Jernberg T, Lindahl B; TOTAL-AMI study group. The Reply. Am J Med. 2017 Sep;130(9):e417-e418. doi: 10.1016/j.amjmed.2017.03.065. PubMed PMID: 28838736.

 

3: Journath G, Hambraeus K, Hagström E, Pettersson B, Löthgren M. Predicted impact of lipid lowering therapy on cardiovascular and economic outcomes of Swedish atherosclerotic cardiovascular disease guideline. BMC Cardiovasc Disord. 2017 Aug 16;17(1):224. doi: 10.1186/s12872-017-0659-2. PubMed PMID: 28814290; PubMed Central PMCID: PMC5559790.

 

4: Sarno G, Lagerqvist B, Olivecrona G, Varenhorst C, Danielewicz M, Hambraeus K, Lindholm D, Råmunddal T, Witt N, James S. Real-life clinical outcomes with everolimus eluting platinum chromium stent with an abluminal biodegradable polymer in patients from the Swedish Coronary Angiography and Angioplasty Registry (SCAAR). Catheter Cardiovasc Interv. 2017 Nov 15;90(6):881-887. doi: 10.1002/ccd.27030. Epub 2017 May 22. PubMed PMID: 28544146.

 

5: Perk J, Burell G, Hambraeus K, Henriksson C, Carlsson R, Johansson P. [New care model for prevention after acute coronary artery disease]. Lakartidningen. 2016 Dec 19;113. pii: EA74. Swedish. PubMed PMID: 27997021.

 

6: Hambraeus K, Jensevik K, Lagerqvist B, Lindahl B, Carlsson R, Farzaneh-Far R, Kellerth T, Omerovic E, Stone G, Varenhorst C, James S. Long-Term Outcome of Incomplete Revascularization After Percutaneous Coronary Intervention in SCAAR (Swedish Coronary Angiography and Angioplasty Registry). JACC Cardiovasc Interv. 2016 Feb 8;9(3):207-215. doi: 10.1016/j.jcin.2015.10.034. PubMed PMID: 26847112.

 

7: Baron T, Hambraeus K, Sundström J, Erlinge D, Jernberg T, Lindahl B; TOTAL-AMI study group. Impact on Long-Term Mortality of Presence of Obstructive Coronary Artery Disease and Classification of Myocardial Infarction. Am J Med. 2016 Apr;129(4):398-406. doi: 10.1016/j.amjmed.2015.11.035. Epub 2016 Jan 4. PubMed PMID: 26763754.

 

8: Kiessling A, Hambraeus K, Held C, Norhammar A, Perk J. EACPR country of the month initiative: Sweden. Eur Heart J. 2015 Apr 21;36(16):951-2. PubMed PMID: 26082959.

 

9: Hambraeus K, Tydén P, Lindahl B. Time trends and gender differences in prevention guideline adherence and outcome after myocardial infarction: Data from the SWEDEHEART registry. Eur J Prev Cardiol. 2016 Mar;23(4):340-8. doi: 10.1177/2047487315585293. Epub 2015 May 18. PubMed PMID: 25986497.

 

10: Jernberg T, Hambraeus K, James S, Rück A, Friberg Ö, Carlsson M, Bäck M, Johansson P. [A serious discussion about quality registries is welcome]. Lakartidningen. 2015 Apr 28;112. pii: DFSS. Swedish. PubMed PMID: 25919673.

11: Arefalk G, Hambraeus K, Lind L, Michaëlsson K, Lindahl B, Sundström J. Response to letter regarding article, "Discontinuation of smokeless tobacco and mortality risk after myocardial infarction". Circulation. 2015 Apr 28;131(17):e423. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.014029. PubMed PMID: 25918045.

 

12: Perk J, Burell G, Carlsson R, Hambraeus K, Johansson P, Lisspers J. [Serious deficiencies in information to coronary patients after balloon angioplasty. Patients underestimate the importance of life habits, as shown in survey study]. Lakartidningen. 2014 Oct 15-21;111(42):1835-7. Swedish. PubMed PMID: 25759898.

 

13: Baron T, Hambraeus K, Sundström J, Erlinge D, Jernberg T, Lindahl B; TOTAL-AMI study group. Type 2 myocardial infarction in clinical practice. Heart. 2015 Jan;101(2):101-6. doi: 10.1136/heartjnl-2014-306093. Epub 2014 Oct 20. PubMed PMID: 25331532.

 

14: Sarno G, Lagerqvist B, Nilsson J, Frobert O, Hambraeus K, Varenhorst C, Jensen UJ, Tödt T, Götberg M, James SK. Stent thrombosis in new-generation drug-eluting stents in patients with STEMI undergoing primary PCI: a report from SCAAR. J Am Coll Cardiol. 2014 Jul 8;64(1):16-24. doi: 10.1016/j.jacc.2014.04.022. PubMed PMID: 24998123.

 

15: Arefalk G, Hambraeus K, Lind L, Michaëlsson K, Lindahl B, Sundström J. Discontinuation of smokeless tobacco and mortality risk after myocardial infarction. Circulation. 2014 Jul 22;130(4):325-32. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.113.007252. Epub 2014 Jun 23. PubMed PMID: 24958793.

 

16: Perk J, Hambraeus K, Burell G, Carlsson R, Johansson P, Lisspers J. Study of Patient Information after percutaneous Coronary Intervention (SPICI): should prevention programmes become more effective? EuroIntervention. 2015 Mar 22;10(11):e1-7. doi: 10.4244/EIJV10I11A223. PubMed PMID: 24472705.

 

17: Hambraeus K, Lindhagen L, Tydén P, Lindahl B, Lagerqvist B. Target-attainment rates of low-density lipoprotein cholesterol using lipid-lowering drugs one year after acute myocardial infarction in sweden. Am J Cardiol. 2014 Jan 1;113(1):17-22. doi: 10.1016/j.amjcard.2013.09.007. Epub 2013 Oct 2. PubMed PMID: 24169006.

 

18: Fröbert O, Lagerqvist B, Olivecrona GK, Omerovic E, Gudnason T, Maeng M, Aasa M, Angerås O, Calais F, Danielewicz M, Erlinge D, Hellsten L, Jensen U, Johansson AC, Kåregren A, Nilsson J, Robertson L, Sandhall L, Sjögren I, Ostlund O, Harnek J, James SK; TASTE Trial. Thrombus aspiration during ST-segment elevation myocardial infarction. N Engl J Med. 2013 Oct 24;369(17):1587-97. doi: 10.1056/NEJMoa1308789. Epub 2013 Aug 31. Erratum in: N Engl J Med. 2014 Aug 21;371(8):786. PubMed PMID: 23991656.

 

19: Emilsson L, Carlsson R, James S, Hambraeus K, Ludvigsson JF. Follow-up of ischaemic heart disease in patients with coeliac disease. Eur J Prev Cardiol. 2015 Jan;22(1):83-90. doi: 10.1177/2047487313502446. Epub 2013 Aug 20. PubMed PMID: 23963400.

 

20: Harnek J, Nilsson J, Friberg O, James S, Lagerqvist B, Hambraeus K, Cider A, Svennberg L, Attebring MF, Held C, Johansson P, Jernberg T. The 2011 outcome from the Swedish Health Care Registry on Heart Disease (SWEDEHEART). Scand Cardiovasc J. 2013 Jun;47 Suppl 62:1-10. doi: 10.3109/14017431.2013.780389. PubMed PMID: 23941732.

 

21: Hållmarker U, Aronson D, Jansson A, Hambraeus K, Sjögren I. [Heart arrest in our fathers' tracks. Three successfully treated cases during the Vasa Ski Race 2010]. Lakartidningen. 2010 Nov 3-9;107(44):2720-2. Swedish. PubMed PMID: 21179879.

 

22: Jernberg T, Attebring MF, Hambraeus K, Ivert T, James S, Jeppsson A, Lagerqvist B, Lindahl B, Stenestrand U, Wallentin L. The Swedish Web-system for enhancement and development of evidence-based care in heart disease evaluated according to recommended therapies (SWEDEHEART). Heart. 2010 Oct;96(20):1617-21. doi: 10.1136/hrt.2010.198804. Epub 2010 Aug 27. PubMed PMID: 20801780.

 

23: Bellman C, Hambraeus K, Lindbäck J, Lindahl B. Achievement of secondary preventive goals after acute myocardial infarction: a comparison between participants and nonparticipants in a routine patient education program in Sweden. J Cardiovasc Nurs. 2009 Sep-Oct;24(5):362-8. doi: 10.1097/JCN.0b013e3181a9bf72. PubMed PMID: 19652617.

Avhandlingen: From Stenting to Preventing : Invasive and Long-term Treatment for Coronary Artery Disease in Sweden