Bergman Lina

Stäng

Kontakt

Lina Bergman

Läkare

lina.bergman@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Specialistläkare och ST studierektor på Kvinnokliniken, Falu lasarett och disputerad forskare vid Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet.

Projekt

1) Huvudprojekt: Eklampsi, prediktionsmodeller och hjärnskademarkörer 

Preeklampsi med eller utan eklampsi är en av de vanligaste dödsorsakerna hos gravida kvinnor. Drabbade kvinnor visar tecken till hjärnpåverkan under och efter graviditet. Orsakerna är till stora delar okända och det är oklart hur man bäst vårdar dessa kvinnor då det inte finns tillförlitliga sätt att förutsäga prognos på kort eller lång sikt. S100B, neuron specific enolase, tau och neurofilament light chain är cerebrala biomarkörer. De är förhöjda i blodet hos kvinnor med preeklampsi under och även efter graviditet jämfört med friska gravida men det är oklart om de förutsäger neurologisk prognos. Eklampsi är ovanligt i västvärlden men 10-40 gånger vanligare i utvecklingsländer.

Ett unikt samarbete mellan ledande forskare i Kapstaden (där huvudsökande arbetat under ett år), Uppsala, Falun, Australien och Chile möjliggör att studera prediktion och patofysiologi med hjälp av biomarkörer hos kvinnor med eklampsi. Fall kontroll design med kvinnor med normala graviditeter som kontrollgrupp.

Vi kommer att undersöka patogenes och möjlighet att förutsäga cerebrala komplikationer och förlopp hos kvinnor med eklampsi med hjälp av cerebrala biomarkörer och kliniska parametrar.

 

2) Magnetkameraspektroskopi vid preeklampsi

Fall-kontrollstudie i Uppsala där vi har undersökt kvinnor med preeklampsi, friska gravida kontroller och icke gravida kvinnor med en magnetkameraundersökning av hjärnan. Inklusionerna avslutades hösten 2016, en publikation och ett inskickat manuskript finns, ytterligare 2 publikationer planeras.

 

3) Preeklampsi, tvillinggraviditet och hjärt-kärlsjukdom;

Epidemiologisk registerstudie som undersöker skillnaden i framtida hjärt-kärlsjukdom hos kvinnor med preeklampsi med singelton- jämfört med duplexgraviditet. Jag är huvudförfattare i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet och Uppsala Universitet och har börjat bearbeta resultaten. Projektet skall resultera i en eller två publikationer.

 

4) HOPPSA (Hysterektomi och OPPortunistisk SAlpingektomi)

Eventuell skyddseffekt av att operera bort äggledarna för att undvika framtida äggstockscancer. Detta är en nationell randomiserad kontrollerad studie som leds av Göteborg.


5) Prediktionsmodell av ovarialcystor

En nationell kohortstudie som leds av Malmö/Lund där vi ska undersöka vilken prediktionsmodell som fungerar bäst för att bedöma om äggstockscystor är elakartade eller inte före operation.


6) I-SPY; en internationell grupp av unga forskare som arbetar med forskning kring prematur födsel.

Vi har precis publicerat en artikel kring tokolys (se publikationslista) och vi kommer nu gå vidare med en systematisk översikt där vi ska analysera evidens för biomarkörer vid för tidig födsel.


6) In vitro studier av blod-hjärnbarriären vid preeklampsi

I samarbete med docent Carlos Escudero i Chile undersöker vi in vitro hur blod-hjärnbarriären fungerar vid preeklampsi i relation till nivåer av cerebrala biomarkörer. Prover har skickats till Chile från Uppsala och experimentet är påbörjat.

Vetenskapliga pubilikationer 

 

Hesselman, S., Bergman, L., Högberg, U., Jonsson, M., Risk of fistula formation and long-term health effects after benign hysterectomy complicated by organ injury: a population based register study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2018 Aug 30. doi: 10.1111/aogs.13450 [Epub ahead of print]

Nelander M., Hannsberger D., Sundström Poromaa I., Bergman L., Weis J., Åkerud H., Wikström J., Wikström AK., Assessment of cerebral perfusion and edema in preeclampsia with intravoxel incoherent motion MRI. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2018

Nelander M., Wikström AK., Weis J., Bergman L., Larsson A., Sundström Poromaa I., Wikström J., Cerebral Osmolytes and Plasma Osmolality in Pregnancy and Preeclampsia: A Proton Magnetic Resonance Spectroscopy Study. American Journal of Hypertension 2018

Bergman L, Zetterberg H, Kaihola H, Hagberg H, Blennow K, Åkerud H (2018) Blood-based cerebral biomarkers in preeclampsia: Plasma concentrations of NfL, tau, S100B and NSE during pregnancy in women who later develop preeclampsia - A nested case control study. PLoS ONE 13(5): e0196025.

Dehaene, I., Bergman, L., Turtiainen, P., Ridout, A., Mol, B. W., Lorthe, E., from the International Spontaneous Preterm birth Young Investigators group, Maintaining and repeating tocolysis: A reflection on evidence. Seminars in Perinatology 2017. 

Cerebral Magnesium Levels in Preeclampsia; A Phosphorus Magnetic Resonance Spectroscopy Study
Am J Hypertens. 2017 Feb 21. doi: 10.1093/ajh/hpx022. [Epub ahead of print]

Cerebral Biomarkers in Women With Preeclampsia Are Still Elevated 1 Year Postpartum.
Am J Hypertens. 2016 Sep 21. pii: hpw097. [Epub ahead of print]

Plasma Levels of the Cerebral Biomarker, Neuron-Specific Enolase, are Elevated During Pregnancy in Women Developing Preeclampsia
Reprod Sci. 2015 Sep 8. pii: 1933719115604732. [Epub ahead of print]

Plasma Levels of S100B in Preeclampsia and Association With Possible Central Nervous System Effects. Am J Hypertens. 2014 Aug;27(8):1105-11. doi: 10.1093/ajh/hpu020. Epub 2014 Mar 7.

Plasma levels of S100B during pregnancy in women developing pre-eclampsia. Pregnancy Hypertension: An International Journal of Women's Cardiovascular Health 2(4): 398-402.

Avhandlingen: Cerebral biomarkers in women with preeclampsia