Annerbo Maria

Stäng

Kontakt

Maria Annerbo

Läkare

maria.annerbo@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Överläkare på Kirurgkliniken, Falu lasarett och doktorand vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet.

Porträttbild Maria Annerbo

Projekt

Kalciumomsättning hos patienter med Graves tyreotoxikos

Graves tyreotoxikos, sk giftstruma är en vanlig sjukdom som drabbar ca 40/100 000 invånare varje år. Man kan insjukna när som helst under livet men det är främst kvinnor i 30-40 års åldern som drabbas. Kroppen börjar av oklar anledning bilda antikroppar mot sköldkörteln (sk autoantikroppar TRAK el TRAB) Dessa autoantikroppar stimulerar sköldkörteln till att bilda för mycket ämnesomsättningshormon T4. Som en följd av detta kommer hela kroppen att gå på högvarv, ökad puls, ökad kroppstemperatur, viktnedgång, ökad urkalkning av skelettet. Endel får även påverkan på ögonen med svullnad kring ögonen, sveda, dubbelseende eller tom utstående ögon.

Patienter med Graves tyreotoxikos får oftast först behandling med tabletter ( Tacapzol eller Tiotil). Tyvärr får ca hälften av patienterna tillbaka sin sjukdom då ger man en mer permanent behandling med sk radiojod eller så opererar man bort sköldkörteln.

Vid operation av patienter med Graves tyreotoxikos ser vi att patienterna sjunker mer i serumkalcium efter operationen jämfört med patienter som opereras för vanlig sk knölstruma. Detta kan leda till stickningar runt munnen och i fingrarna, i vissa fall även kramper. Orsaken till varför det är så är inte helt kartlagd.

I mitt forskningsarbete arbetar jag med att försöka ta reda på orsaker till varför just giftstrumapatienter sjunker mer i serumkalcium. För att kunna studera detta samlar jag bla in blodprover från patienter med giftstruma, undersöker bentätheten och utför funktions undersökningar på kalciumbalansen sk CiCa- clamping

Jag kommer också att titta på om det finns några genetiska skillnader mellan patienterna med eller utan ögon symptom.

Vetenskapliga publikationer

Left-shifted relation between calcium and parathyroid hormone in Graves' disease.
J Clin Endocrinol Metab. 2014 Feb;99(2):545-51. doi: 10.1210/jc.2013-2500. Epub 2013 Nov 18.


Management of Grave's disease is improved by total thyroidectomy.
World J Surg. 2012 Aug;36(8):1943-6. doi: 10.1007/s00268-012-1617-x.

Avhandlingen Calcium Homeostasis in Patients with Graves' Disease