Dahlström Tobias

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Disputerad i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping därefter en post.doc på Handelshögskolan i Göteborg. Idag anställd deltid som forskare på CKF och deltid som utredare på hälso- och sjukvårdsenheten vid Landstinget Dalarna.

Porträttbild Tobias Dahlström

Nuvarande forskning rör ersättningssystem i hälso- och sjukvården, vilket kombineras med utredningsuppdrag rörande bland annat verksamhetsuppföljning samt utformningen av interventioner i sjukvårdssystemet för att underlätta uppföljning.

Tidigare forskning har främst rört korruption samt prissättning och efterfrågan baserad på kvalitet.