Wallin Lars

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Forskningschef Landstinget Dalarna, Professor i omvårdnad Högskolan Dalarna, Gästprofessor Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet

Lars Wallin

Jag arbetar halvtid som forskningschef i Landstinget Dalarna och har därigenom ett övergripande ansvar för forskningsfrågor i landstinget. Den andra halvtiden är jag professor inom forskningsprofilen Hälsa och Välfärd vid Högskolan Dalarna och leder ett centrum inriktat på forskning kring KunskapsImplementering och PatientSäkerhet (KIPS). 

Jag har klinisk bakgrund inom barnsjukvården, är barnsjuksköterska och var verksam vid neonatalavdelningen i Falun under 15 år, varav 10 år som avdelningschef. Jag disputerade 2003 på en avhandling om utveckling och implementering av nationella riktlinjer inom neonatal omvårdnad. Gjorde därefter postdok 2 år vid University of Alberta. Efter ett kort mellanspel vid Kvinno- och barndivisionen vid Akademiska sjukhuset arbetade jag 6 år vid Karolinska Institutet på olika forskartjänster och ledde där forskargruppen ”Clinical Research Utilization”. Hösten 2012 började jag den kombinerade professor/forskningschefstjänsten i Dalarna.

Mitt forskningsprogram är inriktat på studier kring implementering och kunskapsanvändning. Det rymmer systematiska litteraturöversikter, instrumentutveckling, kartläggnings- och interventionsstudier. Jag har varit inblandad i klusterrandomiserade studier i olika nationella och internationella sammanhang där facilitering och påminnelsesystem som implementeringsstrategier har utvärderats. Håller för närvarande ett anslag från Vetenskapsrådet för en studie i Vietnam som utvärderar effekten av facilitering i kommuner och distriktssjukhus på neonatal hälsa och överlevnad.

Jag har ca 90 publikationer i peer-review tidskrifter och är redaktör till 4 läroböcker.

Länk till Högskolan Dalarna - Lars Walin