Bergqvist Yngve/Römsing Susanne

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Yngve Bergqvist, professor, Avd för klinisk kemi, Falu lasarett, Högskolan Dalarna. Susanne Römsing, kemiingenjör, Avd för klinisk kemi, Falu lasarett.

Porträttbild Yngve Bergqvist Porträttbild Susanne Römsing

Projekt:

Utveckling av kromatografisk metod för mätning av melatonin i plasma/saliv/urin med fluorescens detektor hos patienter med sömnstörningar.

  
Melatonin är ett hormon som produceras av tallkottkörteln och som via ljussignaler från ögat styr den biologiska klockan hos människor. På så sätt regleras till exempel kroppstemperaturen, hormonutsöndringen, immunförsvar och andra viktiga funktioner under dygnets lopp. Produktionen av melatonin är som högst under den mörka delen av natten och minskar radikalt när ögat utsätts för ljus. Ökad produktion av melatonin under höst och vinter anses orsaka s k mörkerdepressioner där besvären kan lindras med hjälp av ljusbehandling.

När människor reser mellan olika tidszoner kommer den biologiska klockan i otakt och de resande drabbas av så kallad jet-lag, vilket leder till svårigheter att anpassa dygnsrytmen och ineffektiv sömn under flera dagar. Forskning visar att melatoninbehandling kan hjälpa kroppen att anpassa sig till tidsomställningen. Hormonet används också för att hjälpa blinda personer med sömnproblem.
 
Mot bakgrund av melatoninnivåer uppmätta hos patienter med Restless legs syndrome (RLS) leder tanken till att melatoninsyntesen vid RLS möjligen skulle kunna vara störd. RLS är en åkomma som anses drabba i genomsnitt cirka 10 procent av befolkningen. Symtomen vid RLS följer ofta den cirkadiska rytmen och består av pirrningar, ilningar och ibland stark smärta i underbenen. Besvären är hos flertalet patienter mest uttalade timmarna före och efter midnatt, vilket därmed leder till en sömnstörning bestående i insomningssvårigheter, ett flertal uppvaknanden under sömnen och "Periodic limb movements during sleep" (PLMS) (1). En mindre pilotundersöning (2) har visat att patienter med uttalad RLS har en störd melatonininsöndring. Sambandet mellan melatonin, vars syntes också är beroende av den cirkadiska rytmen, och RLS är inte tidigare studerat.

Ref.

1. Ulfberg J. Restless legs - den okända folksjukdomen. RAFAEL förlag, Karlstad, 2001 ISBN 91-973092-4-9
2. Römsing S., Ulfberg J., Bergqvist Y., HPLC-metod för mätning av melatonin i plasma, Poster, Läkarstämma 2001

Vetenskapliga publikationer: 

Chloroquine is grossly under dosed in young children with malaria: implications for drug resistance. 2014 PloS one 9(1): e86801.

Physical performance and 25-hydroxyvitamin D: a cross-sectional study of pregnant Swedish and Somali immigrant women and new mothers.(2013) BMC Pregnancy Childbirth 13: 237.

Determination of tafenoquine in dried blood spots and plasma using LC and fluorescence detection.
Bioanalysis. 2011 Aug;3(16):1847-53.

Assay for screening for six antimalarial drugs and one metabolite using dried blood spot sampling, sequential extraction and ion-trap detection.
Bioanalysis. 2010 Nov;2(11):1839-47.

Determination of lamivudine, zidovudine, and nevirapine in capillary blood sampled on filter paper by LC.
J Chromatogr Sci. 2009 Nov-Dec;47(10):855-62.

Chloroquine is grossly overdosed and overused but well tolerated in Guinea-bissau.
Antimicrob Agents Chemother. 2009 Jan;53(1):180-5. Epub 2008 Oct 27.

Low validity of caretakers' reports on use of selected antimalarials and antibiotics in children with severe pneumonia at an urban hospital in UgandaTrans R Soc Trop Med Hyg. 2009 Jan;103(1):95-101. Epub 2008 Aug 3.

Scand J Clin Lab Invest. 2006;66(3):181-90. "Determination of melatonin in saliva using automated solid-phase extraction, high-performance liquid chromatography and fluorescence detection."

Scand J Clin Lab Invest 2003;63:81-88 "Determination of melatonin in human plasma with solid-phase extraction, high-performance liquid chromatography and fluorescence detection."

Susanne Römsings avhandling Development and Validation of Bioanalytical Methods: Application to Melatonin and Selected Anti-Infective Drugs

E-post: yngve.bergqvist@ltdalarna.se