Forskare och anställda

Stäng

Kontakt

Maria Pilawa

Sekreterare CKF

023-183 07 maria.pilawa@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 • Annerbo Maria

  Överläkare på Kirurgkliniken, Falu lasarett och doktorand vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet.

 • Bergman Lina

  ST-läkare på Kvinnokliniken, Falu lasarett och doktorand vid Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet.

 • Bergqvist Yngve

  Yngve Bergqvist, professor, Avd för klinisk kemi, Falu lasarett, Högskolan Dalarna. .

 • Brehmer Lovisa (tidigare Högberg)

  ST-läkare på Kvinnokliniken i Falun. Disputerade år 2012 vid institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik vid Karolinska Institutet, Stockholm.

 • Byrskog Ulrika

  Barnmorska på Kvinnokliniken Falu Lasarett och doktorand vid Akademin för utbildning, hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna samt Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet.

 • Carlsson Lars

  Distriktsläkare vid Solsidans vårdcentral i Ludvika. Doktorand vid institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap, enheten för Allmänmedicin och klinisk epidemiologi, Uppsala universitet.

 • Dahlström Tobias

  Disputerad i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping därefter en post.doc på Handelshögskolan i Göteborg. Idag anställd deltid som forskare på CKF och deltid som utredare på hälso- och sjukvårdsenheten vid landstinget Dalarna.

 • Edman Kristina

  Leg tandhygienist, vik. vårdutvecklare Folktandvården Dalarna. Arbetar på specialisttandvården Manhem Falun samt folktandvården Dalarnas kansli

 • Ericson Jenny

  Barnsjuksköterska, doktorand vid Inst för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

 • Fischer Sara

  ST-läkare Kirurgen Falu Lasarett och doktorand vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet Huvudhandledare: Överläkare Lars Kölby, Plastikkirurgen Sahlgrenska Bihandledare: Överläkare Peter Tarnow, Plastikkirurgen Sahlgrenska

 • Folke Fredrik

  Psykolog och psykoterapeut, Allmänpsykiatriska kliniken och psykiatrins utvecklingsenhet, Landstinget Dalarna. Doktorand vid Institutionen för Neurovetenskap, Psykiatri, Uppsala universitet.

 • Fridberg Helena

  Leg. Sjukgymnast, mag. i sjukgymnastik med inriktning mot beteendemedicin, verksam som sjukgymnast med inriktning mot personer med yrsel och ostadighet vid Sjukgymnastiken, Falu lasarett.

 • Gesar Berit

  Leg. sjuksköterska, fil. mag. och vårdutvecklare på Ortopedkliniken Falu lasarett och doktorand vid Institutionen Kliniska vetenskaper, avd. för ortopedi, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet.

 • Gustavsson Catharina

  Leg fysioterapeut och Medicine doktor vid Akademisk Vårdcentral Jakobsgårdarna, Borlänge, Landstinget Dalarna.

 • Göras Camilla

  Anestesisjuksköterska, patientsäkerhetssamordnare OP/AN/IVA kliniken, Falu lasarett. Doktorand vid Örebro universitet, Inst for Health Medical Sciences

 • Hagman Carina

  Specialistsjukgymnast inom Lungmedicin, Med. Dr., verksam vid Fysioterapi och dietistverksamheten Landstinget Dalarna, Falu lasarett. Disputerade september 2016 knuten till Institutionen för neurovetenskap, Fysioterapi, Uppsala universitet.

 • Hambraeus Kristina

  Specialistläkare, Cardiologkliniken, Falu lasarett

 • Hedin Hanne

  Överläkare, ortopedkliniken, Falu lasarett. Disputerade 2003 vid Institutionen för Ortopedi, Uppsala universitet.

 • Hedin Skogman Barbro

  Överläkare, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken i Dalarna och medicine doktor. Är aktiv forskare inom området fästingburna infektioner. Innehar en post-doc tjänst på 50% på CKF under 2015-2017 och arbetar resterande tid som barnläkare vid Barn och Ungdomsmedicinska kliniken i Dalarna.

 • Hellberg Dan

  Disputerad kvinnosjukdomar, Uppsala universitet 1987. Docent i obstetrik och gynekologi, Uppsala universitet 1998. Adjungerad professor, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Akademiska sjukhuset, Uppsala Universitet 2008. Specialist i kvinnosjukdomar 1987.

 • Hellerstedt Börjesson Susanne

  Sjuksköterska på Kirurgkliniken, Falu lasarett och doktorand vid Inst för folkhälsa och vårdvetenskap, Uppsala universitet.

 • Henricson Anders

  Överläkare, Ortopedkliniken, Falu lasarett. Disputerade vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap vid Umeå universitet i maj 2008.

 • Hesselman Susanne

  Specialistläkare samt studierektor på Kvinnokliniken Falu Lasarett. Doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. Deltar i undervisning på Barnmorskeutbildningen Högskolan Dalarna.

 • Hjorth Maria

  Sjuksköterska på Magtarmmottagningen, Falu lasarett, är antagen i mars 2016 som doktorand inom de Medicinska Vetenskaperna vid Uppsala Universitet

 • Holmberg Lars

  Överläkare på Barn- och ungdomsmedicinska klinken, Falu lasarett Master of Science in Public Health vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Medicine doktor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

 • Ifver Jan

  Jan hjälper våra doktorander/handledare med statistiska analyser och databearbetningar.

 • Iggman David

  ST-läkare i Allmänmedicin vid Svärdsjö vårdcentral, Falun (färdig specialist feb -16). Doktorerat vid institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap, enheten för Klinisk Nutrition och Metabolism, Uppsala Universitet.

 • Ingvarsson Mats

  Överläkare, Bild- och Funktionsmedicin, Mammografi, Falu Lasarett Doktorand vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV), Uppsala Universitet

 • Janeslätt Gunnel

  Med dr., MSc, Leg arbetsterapeut anställd på Habiliteringen i Dalarna, har CKF som arbetsplats på halvtid och är anställd forskare på SUF Kunskapscentrum i Uppsala samt associerad till IFV på Uppsala universitet.

 • Jerdén Lars

  Distriktsläkare, Jakobsgårdarnas vårdcentral, Borlänge, som är en av Dalarnas två akademiska vårdcentraler. Disputerade 2007 vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet. Adjungerad lektor i ämnet medicinsk vetenskap, Högskolan Dalarna.

 • Joffer Junia

  Utredare vid Hälso- och sjukvårdsenheten, Landstinget Dalarna, samt doktorand vid Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Epidemiologi och global hälsa.

 • Källberg Ann-Sofie

  Leg. Sjuksköterska, vårdutvecklare på Akutkliniken Falun, Lektor vid Akademin utbildning, hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna.

 • Källman Hans-Erik

  Specialistregistrerad sjukhusfysiker vid Bild och funktionsmedicin i Dalarna och doktorand vid Institutionen för Radiologi och onkologi vid Uppsala universitet.

 • Lindblom Anders

  Smittskyddsläkare. Doktorand vid institutionen för de medicinska vetenskaperna, Uppsala universitet.

 • Lindström Annika

  Överläkare, Postdoc Forskningstjänst 50 % postdoc Centrum för Klinisk Forskning Dalarna.

 • Lisspers Karin

  Distriktsläkare, med dr, Gagnefs Vårdcentral, associerad forskare institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, enheten för allmänmedicin och preventivmedicin, Uppsala universitet.

 • Nyhäll-Wåhlin Britt-Marie

  Överläkare, Kliniken för Reumatologi, Falu lasarett

 • Pilawa Maria

  Sekreterare

 • Rastad Cecilia

  Anställd som sjukgymnast vid Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Falun och som forskare på deltid Institutionen för Neurovetenskap, Uppsala Universitet.

 • Rodhe Nils

  Distriktsläkare vid Britsarvets vårdcentral Falun. Knuten till Inst. för Folkhälso- och vårdvetenskap, Enheten för allmänmedicin, Uppsala universitet.

 • Råssjö Eva-Britta

  Överläkare vid Kvinnokliniken. Falu lasarett Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Akademiska Sjukhuset, Uppsala universitet Handledare: docent Elisabeth Darj, bihandledare: professor Gunilla Lindmark

 • Schytt Erica

  Föreståndare på CKF, forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Enheten för reproduktiv hälsa vid Karolinska Institutet och barnmorska.

 • Sjöberg Daniel

  Gastroenterolog och överläkare vid Medicinska kliniken Falun-Ludvika. Disputerade 2015 vid institutionen för de medicinska vetenskaperna, Uppsala universitet. Har för närvarande en post doc-tjänst på 50 % vid CKF.

 • Ställberg Björn

  Distriktsläkare, med dr, Gagnefs Akademiska Vårdcentral, associerad forskare Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, enheten för allmänmedicin och preventivmedicin, Uppsala universitet.

 • Svensjö Sverker

  Överläkare, Kirurgkliniken, Falu lasarett

 • Svärd Anna

  Läkare vid Kliniken för reumatologi, Falu lasarett och doktorand med arbetsplats på CKF och handledare vid Linköpings universitet.

 • Wallin Ahlström Sara

  Arbetsterapeut, Barn och Ungdomshabiliteringen Falu lasarett

 • Wesström Jan

  Överläkare på Kvinnokliniken i Falun. Mestadels verksam inom obstetrik och medicinsk ansvarig för ultraljudsenheten på specialistmödravården. Disputerade 130906 med avhandlingen Sleep Related Movement Disorders - association to pregnancy and menopause vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa (KBH), Uppsala universitet (UU). Huvudhandledare Prof. Inger Sundström-Porooma.

 • Ärnlöv Johan

  Professor och ST-läkare inom allmänmedicin

 • Äng Björn

  Vik föreståndare vid Centrum för Klinisk Forskning, Dalarna, docent vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

 • Wallin Lars

  Forskningschef Landstinget Dalarna, Professor i omvårdnad Högskolan Dalarna, Gästprofessor Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet