Intern information - Landstinget Dalarna

Intern information

Stäng

Kontakt

Cecilia Lundgren

Sekreterare

0720-833835 cecilia.lundgren@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Fakturaadress till Landstinget

Landstinget Dalarna
FE2001
811 85 Sandviken
Ange kostnadsställe och projektnummer som referens!

Du måste alltid uppge k-ställe och ditt projektnummer.
Ibland vill företag som ska skicka faktura även ha landstingets organisationsnummer: 232100-0180
VAT SE 232100018001

Riktlinjer för utlämnande av patientuppgifter vid kvalitetssäkringsarbete och/eller vetenskapligt uppsatsarbete