Kontakt/Karta

Stäng

Kontakt

Karin Björling

Administratör

023-183 18 karin.bjorling@ltdalarna.se

Cecilia Lundgren

Sekreterare

023 - 183 07 cecilia.lundgren@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Adress: CKF, Nissers väg 3, 791 82 Falun

Sekreterare

Cecilia Lundgren, telefon 023 - 183 07
e-post: cecilia.lundgren@ltdalarna.se

Administratör

Karin Björling, telefon 023 - 183 18
e-post: karin.bjorling@ltdalarna.se 

Föreståndare

Erica Schytt, 023 - 183 08, 0722 25 29 66
e-post: erica.schytt@ltdalarna.se

För att kontakta forskare/doktorander med stöd från CKF se deras respektive e-postadress under rubriken Forskare / Anställda

Översiktskarta med markering där CKF finns