Förbättrings- och kvalitetsarbete

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I Landstinget Dalarna arbetar vi med ständiga förbättringar för att ha en hög kvalitet på den vård vi erbjuder.

Vi kvalitetsutvecklar vården utifrån evidens och nationella kunskapsunderlag. Det sker genom utbildningar, processutveckling och förbättringsarbeten.